arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställning i växtautofagi och genomredigeringsforskning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
Vid institutionen för växtbiologi bedrivs grundläggande och strategisk växtbiologisk forskning på jordbruksväxter, skogsträd, bioenergigrödor och modellorganismer. Våra huvudsakliga forskningsområden omfattar samspelet mellan växter och mikroorganismer, och andra former av stress såsom tillväxt och utveckling hos växter, bioteknologi och metabolisk manipulation, reglering av genuttryck, populationsgenetik, genomanalys och utveckling av förädlingssystem. Vi använder oss av modellorganismer såsom Arabidopsis, Physcomitrella, och tobak, samt grödor som raps, korgvide (salix), potatis och spannmål och patogener som virus, bakterier och svampar/oomyceter.

Institutionen ansvarar för grundkurser och påbyggnadskurser i allmän och molekylär genetik; genteknologi; cellbiologi, växtfysiologi, genexpression, växtförädling, växtbiokemi och bioteknik, molekylära interaktioner mellan växter och växtskadegörare. Utöver det bidrar institutionen till ytterligare kurser tillsammans med andra institutioner.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Forskarutbildningsämne: Biologi

Innehållsbeskrivning:
Tjänsten är associerad till Prof. Daniel Hofius grupp vid SLU i Uppsala, Sverige, i ett nära samarbete med Dr. Mariette Andersson och Dr. Per Hofvanders forskargrupp vid SLU i Alnarp, Sverige.

Forskningen som bedrivs i Hofius-labbet (http://www.slu.se/D_Hofius) fokuserar på molekylära mekanismer för autofagi, en evolutionärt konserverad nedbrytnings- och återvinningsprocess som krävs för cellulär homeostas och stressreaktioner. Doktorandprojektet bygger på våra tidigare resultat i modellväxten Arabidopsis, där autofagi visat sig spela en avgörande roll för tillväxt, hälsa och immunitet (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofius+D&sort=date).

Vi siktar nu på att undersöka autofagimekanismer och funktioner i grödar och utforska om autofagimodulering kan användas för att förbättra produktiviteten och motståndskraften. Arbetet kommer att tillämpa genetiska, cellbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder i potatis och inkluderar utveckling och tillämpning av genredigering via CRISPR för autofagimodifiering.

Delar av projektet kommer att göras i Andersson/Hofvander-labbet, som tillhandahåller ledande expertis inom genomredigering som en forsknings- och förädlingsmetod (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=hofvander+crispr+&sort=date)

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad kandidat med en högre universitetsexamen i molekylärbiologi (Master) med tonvikt på molekylär genetik, funktionell genomik, växtfysiologi eller motsvarande områden som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga. Dokumenterad förmåga av att bedriva ett laboratorieprojekt samt erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker i växter krävs. Färdigheter i genetiska-, biokemiska-, cellbiologiska-, fysiologiska- och/eller CRISPR-genredigeringsmetoder i växter värderas högt. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra medarbetare.

Placering:           
Doktorandtjänsten kommer att vara förlagd vid Institutionen för växtbiologi, Uppsala BioCenter, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och innebär en inledande forskningsperiod vid Institutionen för växtförädling, SLU, i Alnarp.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2023-03-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, tre personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast lön enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat