arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandanställning i socialantropologi (projekt)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 december

 • Sök jobbet senast

  17 februari

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 47 500 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för globala studier bedrivs socialantropologisk forskning inom en rad områden som på olika sätt berör kulturella och sociala processer i en globaliserad värld. Klimatfrågor, migration, religion, genus, kulturarv, teknologi, hållbarhet och konsumtion, hälsa och ursprungsfolk är exempel på teman som forskare är engagerade i. Traditionellt utmärker sig ämnet vid institutionen av forskning som bygger på långvariga empiriska fältarbeten och deltagande observation. Vidare finns en stark förankring i det vardagsnära, och i hur de praktiker och erfarenheter som är centrala i människors dagliga liv samspelar med övergripande samhälleliga processer.

Vi söker nu en ny doktorand i projektet Att praktisera integration: Identitet och förhandlingar kring etnicitet, kultur och religion i den svenska vardagen, finansierat av Forte.
Det senaste decenniet har offentliga diskussioner och forskning kring mångfald och integration blivit alltmer polariserad. Forskning såväl som politik har befäst bilden av ett djupt segregerat samhälle där integration är ett grundläggande problem. Samtidigt har det skett en omdaningsprocess som är mindre uppmärksammad. På många arenor är mångfalden redan en del av vardagen. Trots det stora intresset för integration vet vi mycket lite om hur denna nya mångfald förstås och hanteras. Denna kunskapsbrist speglas också i avsaknaden av ett tydligt politiskt språk för samhällen som samtidigt präglas av ökande segregation och vardagsmångfald. I vardagslivet skapas nya förståelser av likheter och skillnader och projektet utforskar dessa. Syftet är att analysera i vilka sammanhang föreställningar och praktiker relaterade till etnicitet, kultur och religion görs relevanta och hur de flätas samman med andra identitetsskapande kategorier. Vi utgår från olika konstruktioner av dessa begrepp och deras betydelse i social interaktion på arbetsplatser, och undersöker i vilken mån sociala praktiker väver in dem i nya, mer komplexa identiteter. Doktoranden kommer genomföra fältarbete på två av de utvalda arbetsplatserna och vara huvudansvarig för analysen av detta material. Ytterligare information om projektet hittar du här:http://bit.ly/Everydaypracticesofintegration

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialantropologi. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i socialantropologi syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Doktoranden förväntas arbeta i Göteborg med projektgruppen och börja med både kurser och projektarbete från och med första året.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39 har den som har:

1. avlagt examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet socialantropologi, kulturantropologi eller etnologi om minst 90 högskolepoäng. Goda kunskaper i ett skandinaviskt språk krävs för att kunna utföra fältarbete.

Kontaktuppgifter för anställningen

Lisa Åkesson, Professor, +46 (0) 31-786 5336, lisa.akesson@globalstudies.gu.se

Jörgen Hellman, professor, +46 (0)31-786 5436, jorgen.hellman@globalstudies.gu.se

Sista ansökningsdag: 17 februari 2020

Obs! För fullständig annons, se https://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Salaries for doctoral students are regulated in a local agreement at the University.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat