arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Tjänsten som doktorand är placerad vid forskargruppen Kardiovaskulär forskning - cellulär metabolism och inflammation med verksamheten förlagd till Clinical Research Centre (CRC), en myllrande och inspirerande vetenskapsmiljö på Malmös vackra sjukhusområde.

Gruppens forskning sker i nära samverkan med andra forskare och forskargrupper i experimentell och klinisk kardiovaskulär forskning och diabetesforskning.

Vi söker en nyfiken, målmedveten, välorganiserad och engagerad individ som vill utbilda sig till forskare. Den sökande bör ha en naturvetenskapligt, medicinskt eller biomedicinskt inriktad universitetsutbildning.

Arbetsuppgifter


Doktoranden kommer att studera hur immunceller omprogrammerar sin metabolism för att reglera inflammation och aterosklerosutveckling. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. arbete med flödescytometri, immunohistokemi, bildanalys, genexpressionsanalys, ELISA, vävnadsprovtagning, cellodling, statistik, dataanalys mm. Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta statistiska beräkningar i kliniska patientmaterial och multivariat dataanalys.

Kvalifikationer


För att bedöma graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen så kommer, utöver akademisk och praktisk färdighet, den sökandes förmåga att samarbeta, arbeta självständigt, uttrycka sig i tal och skrift, utföra beräkningar, organisera och planera, samt personliga egenskaper som nyfikenhet, engagemang, motivation, fokus, disciplin, vetenskaplig övertygelse, värderingar, ödmjukhet, tilltro till sin egen förmåga och sunt förnuft att beaktas.

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Harry Björkbacka, forskare

040-391205