arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Tandläkare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Fakultet
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö universitet. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom case- eller problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Avdelningen för odontologisk röntgendiagnostik

Vår verksamhet bedrivs av specialisttandläkare, röntgensjuksköterskor, tandsköterskor, kliniska assistenter och adjunkter. Avdelningen bedriver specialisttandvård, utbildning på grund- forskar- internationell master- och specialistutbildningsnivå inom specialiteten odontologisk radiologi. Forskning sker i samarbete med nationella och internationella forskare och folktandvårdsorganisationer.

Innehåll och arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avdelningstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.
Avhandlingsarbetet kommer att handla om digital röntgenteknik.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt.

Grundläggande behörighet för antagning har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF7 kap 39 §).

Särskild behörighet

Tandläkarexamen och svensk tandläkarlegitimation

Bedömningsgrunder

Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).
Erfarenhet av arbete inom odontologisk radiologi är särskilt meriterande liksom erfarenhet av vetenskapligt arbete. Några års aktuell tjänstgöring som allmäntandläkare är meriterande då aktuell anställning utgår från såväl kliniska som vetenskapliga utmaningar. Ett uttalat intresse för teknik är meriterande.

Upplysningar

Docent/övertandläkare Kristina Hellén-Halme, kristina.hellen-halme@mau.se, tel: 040-665 84 14
HR-specialist Gertrud Svensson gertrud.svensson@mau.se, tel: 040-665 84 66.
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2019-06-19

Ansökan skall innehålla:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Vidimerade betyg och intyg (ex. examensbevis och betygshandlingar)
 • Publikationer du vill åberopa (ex. examensarbete och eventuella tidigare publikationer)
 • Referenser

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare

SACO: Tore Hallmer, tore.hallmer@mah.se, tel: 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel: 046-222 93 66
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se tel. 040-665 76 49

Välkommen med din ansökan!