arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vid centrum för Primärvårdsforskning (som avser licentiatexamen)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  9 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Om forskargruppen

Vid Centrum för Primärvårdsforskning (CPF) bedrivs forskning inom ett antal forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet, bl.

a. hjärt-kärlsjukdom, geriatrik och prevention/folkhälsa. CPF är ett flerprofessionellt forskningscentra och vilar organisatoriskt på två huvudmän; Lunds universitet och Region Skåne, men finansieras även av externa forskningsmedel. Verksamheten är lokaliserad på Clinical Research Center (CRC) i Malmö.

Vid Centrum för Primärvårdsforskning värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra, och strävar efter en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Sökanden inbjuds att ansöka om tjänsten som doktorand som leder till en licentiatexamen (120 högskolepoäng som motsvarar 2 år på heltid eller 4 år på deltid). Beräknad start: Januari 2022.

Arbetsuppgifter

Avhandlingen är planerad som en sammanläggningsavhandling och innehåller två delarbeten. 
I anställningen ingår arbete med datainsamling, analys av data samt sammanställning av rapporter. Inom ramen för anställningen igår även genomförande av forskarutbildningskurser och deltagande i forskningsseminarier.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Distriktssköterskeexamen (MSc).
- Arbetslivserfarenhet från barnhälsovård. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du tar personligt initiativ och ansvar för din forskning och ständigt utvecklar din förmåga och kunskaper för att driva projektet vidare. 

Meriterande för anställningen är: 

- Erfarenhet av undervisning vid högskola/universitet, särskilt inom specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning distriktssköterska alt. barnsjuksköterska.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning två år enligt HF 5 kap 7§.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Januari 2022 Visstidsanställning