arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vid avdelningen för reumatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Professor Anders Bengtsson är PI för gruppen och är ansvarig för alla forskningsprojekt.

I gruppen finns också tre disputerade kliniskt verksamma reumatologer och två kliniska doktorander. En PhD samt en doktorand arbetar mer med de experimentella delarna av forskningsprojekten. Det finns även två sjuksköterskor som är knutna till gruppen samt en biostatistiker.

Forskningsprojekten är inriktade på den autoimmuna sjukdomen Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) där vi karakteriserar sjukdomen kliniskt, undersöker prognos och bedriver experimentella studier omkring bakomliggande sjukdomsmekanismer.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi arbetar aktivt för att skapa goda förutsättningar för 
balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Arbetsuppgifterna kommer att vara knutna till den experimentella delen av forskningen med utveckling av olika assays som dels avspeglar den pågående sjukdomsprocessen och dels kan vara användbara som biomarkörer för diagnos och bestämning av sjukdomsaktivitet vid SLE och närliggande sjukdomstillstånd.
Mer specifikt kommer doktoranden att arbeta med att kartlägga nya ännu ej upptäckta autoantigen från trombocyter vid SLE och liknande sjukdomar samt kartlägga proteomet i cerebrospinalvätskan hos patienter med SLE. Doktoranden kommer också att undersöka typ-I interferon systemet vid SLE, och kartlägga betydelsen av fosfolipidantikroppar och neuronala antikroppar vid SLE. Resultaten kommer att sammanställas och publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:
- Masterexamen i Biomedicin.
- God erfarenhet av laboratoriearbete relaterat till autoimmuna sjukdomar innefattande utveckling och validering av följande metoder: ELISA, cellbaserade reporter-gen analyser, q-PCR, proteinrening, proteinkemiska metoder som immunblot, cellodling och flödescytometri.
- Förmåga att kunna sammanställa och bearbeta analysresultat.
- Mycket god erfarenhet av att ta fram bakgrundsmaterial från vetenskaplig litteratur (relaterat till utveckling av assays att användas inom autoimmuna sjukdomar, särskilt SLE med antifosfolipidantikroppssyndrom och SLE med neuropsykiatriska manifestationer).
- Flytande svenska i såväl tal som skrift.
- Goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.

Meriterande för anställningen är:

- Utbildning inom Good manufacturing practice, Good laboratory practice, Good clinical practice.
- Erfarenhet av projekt inom proteomik.
- Goda teoretiska kunskaper inom immunologi, inflammation och autoimmunitet.
- Specialkunskap inom komplementsystemet.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad under fyra år på heltid, enligt HF 5 kap 7§.
Önskat startdatum är den 1 januari 2023 (eller enligt överenskommelse).

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen.  Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av 
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-01 (eller enligt överenskommelse) Visstidsanställning till