arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vid avd Elektroniska och fotoniska material, IFM

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i ämnesområde biomolekylär och organisk elektronik.

Arbetsuppgifter

Organiska solceller är en av nyckelteknologierna för framtida förnybar energiproduktion. Det är önskvärt att utveckla solcellsteknik baserad på lättillgängliga material som kan isoleras från till exempel växter eller alger. I både växter och alger finns fotosystem I (PSI) som under belysning av solljus kan frigöra elektroner. PSI kan därför potentiellt användas i framtida solcellsteknik. Inom ramarna för detta projekt kommer du att undersöka inkludering av PSI i organiska solceller. Du kommer: 1) att undersöka hybrider mellan organiska solcellsmaterial och PSI, genom att integrera PSI som elektronkälla i blandningar av organiska donator- och acceptor-molekyler; 2) att utveckla metodik för vattenbaserad tillverkning av det aktiva lagret, inklusive PSI, i solceller; och 3) att undersöka billiga och hållbara ersättningsmaterial för organiska solceller lämpliga för integration med PSI.

Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research/graduateschool/, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Behörighet

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom materialvetenskap eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom relaterade ämen som tillämpad fysik, elektroteknik eller materialkemi eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Projektet är av tvärvetenskaplig karaktär och kräver kunskaper i både kemi och fysik. PSI kommer att isoleras (t.ex. från växter) och därefter integreras i det aktiva lagret i organiska solceller. Dessutom kräver arbetet med solceller kunskaper inom materialvetenskap och elektronik eller andra närliggande ämnen. Det är värdefullt om kandidaten har erfarenhet av minst ett av följande ämnen: extraktion av PSI och tillämpning av PSI inom materialvetenskap; syntes av material för tillämpningar inom organisk elektronik; tillverkning och karakterisering av solceller (t.ex. organiska- Grätzel- eller perovskit-solceller).

Du måste ha god förmåga att kommunicera på engelska; muntlig kommunikationsförmåga krävs för effektiv interaktion med kollegor och medarbetare, och skriftlig kommunikationsförmåga krävs för effektiv delgivning av dina forskningsresultat. Du bör dessutom ha god analytisk och praktisk förmåga att lösa problem. Det är önskvärt att sökanden ska ha en stark passion för vetenskaplig forskning, är starkt motiverad och kan arbeta i grupp.

Bifoga en avsiktsförklaring där du kort beskriver din bakgrund och motiverar varför tjänsten passar för just dig. Ange också minst en referensperson, helst din handledare för ditt examensarbete (max 1 sida).

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/21189

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat