arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand vårdvetenskap, personcentrering hälsofrämjande interventioner

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Vid fakulteten för hälsovetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden.

För att ta del av fakultetens forskning se http://www.hkr.se/forskning

Vill du doktorera inom vårdvetenskap och bidra till ökad hälsa och livskvalitet?Vi erbjuder nu en doktorandtjänst inom projektet Personcentrering i hälsofrämjande interventioner för seniorer i kommunal verksamhet.

Projektet syftar till att utifrån ett personcentrerat perspektiv undersöka förebyggande och hälsofrämjande interventioner för personer 65 år och äldre i en befintlig kommunal verksamhet. Bland annat kommer utgångspunkter för utformning av hälsofrämjande interventioner, seniorers upplevelse och effekt av deltagande att studeras. Kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign i form av individuella och fokusgruppsintervjuer, deltagande observationer, enkäter och tester av fysisk funktionsförmåga appliceras. Projektet genomförs inom olika verksamheter i Kristianstads kommun.

Forskarutbildningen inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande vid Högskolan Kristianstad är väl sammanlänkad med forskningsplattformen Hälsa i Samverkan http://www.hkr.se/fpl i vilken du som doktorand kommer att ingå. Plattformen drivs som ett samarbete mellan Region Skåne, kommunerna i nordöstra Skåne och Högskolan Kristianstad med syfte att utveckla den vardagsnära vården och omsorgen. Forskningsplattformen bedriver i samverkan verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens utmaningar och ge möjlighet till ökad hälsa och livskvalitet för medborgarna. Plattformen utgör en dynamisk forskningsmiljö med regelbundna seminarier för dig som doktorand.

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets övergripande aktiviteter, och arbetar självständigt med ditt eget avhandlingsarbete, som i samråd med handledare bland annat omfattar planering, genomförande och samordning av datainsamling.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad och bli antagen till forskarutbildning i ämnet vårdvetenskap inom området personcentrering för hälsa och välbefinnande. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander. Förutom ett avhandlingsarbete omfattar forskarutbildningen obligatoriska och valbara kurser på forskarnivå vid Högskolan Kristianstad. Även deltagande i kurser vid andra lärosäten är aktuellt.

Det finns möjlighet att forskarutbildningen omfattar institutionstjänstgöring, det vill säga undervisning och administration, dock maximalt 20 procent av heltid.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå inom ämnet vårdvetenskap vid Högskolan Kristianstad krävs att du har minst 90 högskolepoäng med hälsovetenskaplig inriktning av relevans för vårdvetenskap, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 40§).

Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunal äldreomsorg eller från arbete i forsknings- eller utvecklingsprojekt inom äldreområdet. Du har datorvana och är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.     

Vid Högskolan Kristianstad tillämpas följande bedömningsgrunder när det gäller att kunna tillgodogöra sig utbildningen: tidigare studieresultat, kvaliteten i tidigare självständiga arbeten, motivation och förväntningar på forskarutbildningen, teoretisk medvetenhet, förmåga att tillägna sig handledning, förmåga till självständighet samt språklig och analytisk förmåga.

Du har god förmåga att kommunicera och interagera med olika grupper. Självklart samarbetar du bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Ditt arbete planerar och organiserar du på ett effektivt sätt och du håller tidsramar. Du har ett nytänk som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.      

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7., motsvarande fyra års heltidsstudier. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. I de fall institutionstjänstgöring förekommer ska forskarutbildningen förlängas i motsvarande omfattning.

Tillträde är 2021-01-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

För upplysningar om projektet och forskarutbildningen kontakta gärna Maria Haak, professor i hälsovetenskap och studierektor för forskarutbildning i vårdvetenskap på 044-250 38 12.

Frågor om projektet kontakta Ulrika Olsson Möller, universitetslektor, på 044-250 39 49.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- CV/Meritförteckning
- En beskrivning av dina motiv för att söka en doktorandtjänst inom ramen för forskningsprojektet och vilka förväntningar du har på forskarutbildningen inom såväl ämnes- som forskningsområde (högst 3 sidor, 12 punkter, 1,5 radavstånd)
- Bifoga de arbeten (magister/masteruppsats, rapporter, vetenskapliga artiklar etc) som du genomfört.
Sista ansökningsdag är 2020-10-04.

Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning