arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till Institutionen för medicinska vetenskaper

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  16 februari

Om jobbet

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medicinsk vetenskap vid Institutionen för medicinska vetenskaper med utbildningsstart VT 2023.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningen är inom medicinsk vetenskap som är ett sammanhållet ämne på forskarnivå för studier av orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Studier inom ämnet innefattar både grundforskning och tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik, det vill säga pedagogiska processer i hälso- och sjukvården och dess professionsutbildningar. Till sin natur utgörs stora delar av den medicinska vetenskapen av klinisk forskning, det vill säga forskning som sker i och förutsätter vårdens strukturer och resurser.

Projektet kommer att utvärdera och jämföra hälsokonsekvenser, resursanvändning och effektivitet av olika strategier mot COVID-19 i Europa, med fokus på Sverige, och undersöka ett ramverk för beslutsfattande med hjälp av artificiell intelligens (AI). Projektet består av en omfattande utvärdering och jämförelse av anti-COVID-19-strategier i Europa, konstruktion av en AI-driven 4-dimensionell dynamisk beslutsprocess och en mikrosimuleringsstudie. Projektet syftar till att stärka landets antipandemiska system, underlätta globalt forskningssamarbete och därmed proaktivt och framgångsrikt minimera hälsomässiga och socioekonomiska förluster under en pandemi.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Yang Cao, Ph.D., adjungerad universitetslektor i biostatistik, Örebro universitet (huvudhandledare), Mevludin Memedi, Ph.D., universitetslektor i informatik, Örebro universitet (bihandledare), Scott Montgomery, Ph.D., professor i klinisk epidemiologi, Örebro universitet (bihandledare), och Sun Sun, Ph.D., forskarassistent i hälsoekonomi, Umeå universitet (bihandledare).

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiat- eller doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid.  Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av betydelse för den aktuella inriktningen inom ämnet medicinsk vetenskap (se ämnesbeskrivningen ovan). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Projektet är ett internationellt och multidisciplinärt samarbete inom biostatistik, epidemiologi, bioinformatik och hälsoekonomi, därför är kunskaper i statistik eller matematik en förutsättning, och flytande engelska och expertis inom de vetenskapliga programvarorna R eller Python är att föredra.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av enhetschef Daniel Eklund, epost: daniel.eklund@oru.se eller projektledare Yang Cao, epost: yang.cao@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Forskningsplan - utformad enligt information från berörd institution.
Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-02-16. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Lön

Lönesättning enligt lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat