arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till institutionen för Informatik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  10 augusti

Om jobbet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för informatik söker en doktorand i informatik, med inriktning mot digital transformation.

Forskningsinriktning

Digitalisering har inneburit omvälvande förändringar inom en rad olika branscher. Den senaste tiden har mer traditionella branscher börjat att känna av det förändringstryck som förknippas med digitalisering. Samtidigt som såväl forskare som praktiker har lovordat den digitala teknikens förändringskraft när det gäller traditionella branscher så vet vi lite om hur sådana förändringar kan genomföras i praktiken. Det vi vet är dock att en majoritet av företagen är resursberoende: De lever med en uppsjö av befintliga IT-system, etablerade organisatoriska strukturer och yrkesroller. En utmaning hos större företag inom traditionella branscher är hur den digitala transformationen av organisationen ska bedrivas, ledas och koordineras. Vissa svenska företag och myndigheter har t ex instiftat nya roller med fokus på digitaliseing – med ansvar att koordinera de digitala initiativ som bedrivs hos IT-, marknads-, och affärsutvecklingsavdelningen. Forskningen på detta område är dock än så länge begränsad. Därför vet vi lite om vilka styrningsmodeller som är bäst lämpande för att lyckas med digital transformation. Inriktningen på denna doktorandtjänst är att utforska hur aktörer inom traditionella branscher och sektorer kan organisera sig för att generera värdeskapande baserat på nya digitala innovationer. Hur kan organisationens form, strukturer och affärsprocesser anpassas för att stödja och leverera såväl existerande som nya digitala tjänster?

Doktorandanställningen är knuten till MIT forskarskola där doktoranden tar en del av sina kurser och deltar i doktorandkonferenser vid andra universitet. Anställningen är även knuten till forskningsmiljön Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) som finns vid institutionen för Informatik. Forskningen vid centrat genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor. I sina studier förväntas doktoranden inkludera skogsbranschen som ett av sina områden för datainsamling.

Om anställningen

Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorander och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är hösten 2021 eller enligt överenskommelse. För denna anställning ska arbetet utföras vid Umeå Universitet Campus och institutionen för Informatik.

Anställning kommer tillsättas förutsatt att erforderliga beslut om finansiering tas.

Behörighet

Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer

Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen(kap. 7) i högskoleförordningen.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:
 • Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
 • Ett utkast till forskningsplan där du presenterar dina forskningsintresse (Max 4 sidor excl. referenser)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
 • Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg och andra meriter
 • Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)
 • Kontaktuppgifter till 2 referenser
Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik

Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av samhälle, organisationer och interaktion. Digital teknik har blivit en möjliggörare för förändrade sätt att leva och bedriva verksamhet på. I vår forskning studerar vi dessa förändringar och förändringsprocesser och vi studerar samspelet mellan människa och teknik för att förstå teknikens möjligheter och dess begränsningar. I våra studier av digitalisering rör vi oss i många kontexter såsom offentlig sektor, media, spel, underhållning, finansbolag, entreprenörskap, IT-bolag, tillverkande industri och handel. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Hösten 2021 Visstidsanställning