arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand till forskningsprojekt inom WASP

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  27 april

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga.Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för datavetenskap (IDA) grundades 1983 men våra rötter går tillbaka till tidigt 1970-tal. Det är en av de största datavetenskapliga institutionerna i norra Europa.

Vår forskning täcker ett brett spektrum av områden, från grundläggande datavetenskap till tillämpade områden. Den omfattande forskningen påverkar även vår grund- och forskarutbildning, vilket leder till att vi ger kurser inom flertalet civil- och högskoleingenjörsprogram, samt programmen inom innovativ programmering, kognitionsvetenskap och statistik.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ida

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en (1) anställning som
Doktorand i tillämpad krypto / kryptoanalys, cybersäkerhet eller cyberbrott
med placering vid Institutionen för datavetenskap.

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.
Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Mer information: https://wasp-sweden.org/graduate-school/

Arbetsuppgifter

WASP-professor Jeff Yan vid Linköpings universitet söker efter en driven och högpresterande doktorand att ingå i det starka nätverket av forskare och det industriella samarbetet som WASP representerar.

Vi anställer en doktorand för att arbeta med tillämpad krypto, kryptoanalys, sidokanaler, tvärvetenskapliga studier av kryptosystemfel, eller cybersäkerhet och cyberkriminalitetsstudier baserade på internetmätningar.

Positionen är tillgänglig omedelbart med internationellt konkurrenskraftig lön och forskningsstöd. Startdatum är förhandlingsbart.

Våra meriter inkluderar prisbelönta artiklar vid Usenix Security, ACM CCS, ACSAC och SOUPS, en finalplats till Pwnie Award för mest innovativ forskning, samt banbrytande forskning inom ett antal ämnen såsom användbar säkerhet och differentiell kriminalteknisk bildbehandling.

Som doktorand är din huvuduppgift att utföra forskning av hög kvalitet. Du skall främst ägna dig åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Sökande måste ha en master examen inom CS, EE, matematik eller ett ämne som är relevant för forskningsområdena, starka forskningsmeriter, och flytande skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska. Ansökningar skall vara skrivna på engelska och bör innehålla:
 • Curriculum Vitae (inklusive tre referenser)
 • En kort forskningsplan (3 sidor)
 • Betygskopior från grund- och vidareutbildning (tex. från BSc and MSc studier)
 • Bevis på engelskkunskaper

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 27 april 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom institutionen för datavetenskap är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, IT

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat