arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand teknologi i socioteknisk utvärdering av urinkoncentrering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 september

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Energi och teknik
Institutionen för energi och teknik (ET) vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig
forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning. Doktorandutbildning är en viktig del av vår verksamhet.

Socioteknisk utvärdering av urinkoncentrering

Innehållsbeskrivning:
Det finns akut behov av innovationer inom sanitetssektorn som förbättrar återvinning av näring, t.ex. kväve och fosfor, och tillgänglighet av toaletter med kapacitet att rena avloppet. Separat insamling och behandling av urinen är en sådan innovation. Återvinning av näringsämnen från urin till jordbruk eller industriell användning kan minska övergödning av vattendrag, bidra till livsmedelssäkerhet och förbättra kapacitet och effektivitet hos avloppsreningsverket samt öka möjligheterna till vattenåtervinning. Urinen är emellertid mycket utspädd och måste avvattnas eller koncentreras för att öka värdet av de fångade näringsämnena. Det finns ett antal innovationer för urinkoncentrering, men en majoritet är fortfarande under utveckling och används inte i stor utsträckning.

Projektet har ett övergripande mål att undersöka möjligheterna att öka användningen av urinkoncentrerande teknik. Projektet använder ett social-tekniskt systemperspektiv för att förstår möjligheter och hot för vidare utveckling av urinkoncentrerande teknik. Detta omfattar teknisk funktion, liksom användarna av systemet och de organisationer som ansvarar för förvaltning. Projektet är uppbyggt omkring tre faser. Först kommer forskningen försöka kvantifiera den miljö och ekonomiska kostnader och nyttan av urinkoncentrerande system. Andra fasen fokuserar på en undersökning av teknikens mognad och om marknaden är redo för urinkoncentreringssystem. Slutligen, kommer projektet studera beslutsfattande processer och acceptansen av ny teknik i ett antal fallstudier. Dessa studier kommer hjälpa oss att identifiera möjliga utvecklingsstrategier för urinkoncentreringstekniken.

Projektet är ett samarbete mellan Svenska lantbruksuniversitetet (SLU) och University of South Florida (USF). Doktoranden kommer ingår i en grupp av forskare som jobbar med socio-tekniskt systemanalys och urinkoncentreringsteknik. Ett halvår som gästforskare på University of South Florida är planerat för doktoranden.

Kvalifikationer:

Krav
 • Civilingenjör- eller magisterexamen med inriktning mot miljöbedömning, byggnader och infrastruktur, miljö- eller vattenteknik eller motsvarande.
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande

 • Tidigare erfarenheter av avloppsystem, miljö-, marknads- och/eller hållbarhetsbedömningar
 • Att kunna kommunicera på svenska
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-11-15.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat