arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand teknisk fysik med inriktning mot nanomaterial för batterier

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  19 februari

Om jobbet

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Institutionen för naturvetenskap har verksamheten samlad på Campus Sundsvall, där vi utbildar och bedriver forskning inom ämnena biologi, fysik, kemi, maskinteknik, teknisk design och teknisk fysik.

Forskargruppen inom materialfysik vid Mittuniversitet forskar huvudsakligen inom energimaterial.

Exempelvis utvecklar vi metoder för storskalig tillverkning av grafen för superkondensatorer eller nya material för triboelektriska nanogeneratorer. Nu söker vi en doktorand för forskning inom energimaterial för batterier. Forskningen är inriktad på en ny metod, som potentiellt kan skalas upp till industriella nivåer, för tillverkning av en grafen-nanokiselkomposit för användning som anodmaterial i litiumjonbatterier.

Arbetsuppgifter: Egen forskarutbildning innefattande forskning (80-100 %) samt undervisning och administrativt arbete (0-20 %).

Behörighet och bedömningsgrunder: Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har minst 90 högskolepoäng i teknisk fysik eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är meriterande om du jobbat eller jobbar med för projektet relevanta frågeställningar. Speciellt meriterande är erfarenheter från forskningsarbete om kisel-grafen material för litiumjonbatterier samt elektrokemiska mätningar.

Anställning: Doktorandanställningen avser en anställning som motsvarar två års heltidsstudier och beräknas leda fram till en licentiatexamen. Anställningen kan förlängas fram till doktorsexamen förutsatt att ytterligare finansiering erhålles.

Tillträde: Den 1 mars 2020 eller efter överenskommelse.

Information om anställningen lämnas av prefekt Prof. Dan Bylund, Mittuniversitetet, 010-142 8909, mailto:dan.bylund@miun.se eller ämnesföreträdare i fysik, Docent Jonas Örtegren, Mittuniversitetet, 010-142 7852, mailto:jonas.ortegren@miun.se. Se även institutionens hemsida http://www.miun.se/nat

Lön: Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander.

Ansökan ska innehålla styrkt meritförteckning, kopior av betyg och examensbevis, målbeskrivning enligt ovan samt övriga handlingar som önskas åberopas.

Välkommen med din ansökan senast 2020-02-19.

 

Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt Mittuniversitetets lönetrappa för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt övernskommelse Visstidsanställning