arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand pedagogiskt arbete i forskarskolan REMATH

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  5 december

Om jobbet

Vill du forska om praktikbaserad matematiklärarutbildning? 

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ forskarutbildning och vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden.

Läs mer http://www.hkr.se/forskningDoktorandtjänsten knyts till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som har övergripande syfte att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap. Läs mer http://www.hkr.se/lisma.  

Forskarskolan REMATH

Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan REMATH (Researching Practice-Based Mathematics Teacher Education) som finansieras av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan Stockholms Universitet, Mälardalens Högskola, Högskolan Kristianstad och Högskolan Dalarna. Forskarskolans målsättning är att bidra till utveckling av forskningsbaserad kunskap om matematiklärarutbildning som grund för organisation, genomförande och fortsatt utveckling av de svenska utbildningarna. REMATH bidrar till utveckling av vårt nationella forskarsamhälle och av vetenskaplig kompetens i matematiklärarutbildning.

Tema för forskarskolan är praktikbaserad matematiklärarutbildning, att undersöka lärande i och från praktiska erfarenheter, hur lärares arbete transformeras för att göra detta till ett objekt för lärarutbildning och hur lärarutbildningen kan organiseras för att bidra till en tydligare forskningsbaserad utbildning. Ett fokus är att kartlägga matematiklärarutbildningar i Sverige och internationellt, inklusive lärarstudenters lärande under lärarutbildningen. Ett annat är samspelet mellan teori och praktik samt hur praktiken representeras och synliggörs för studenterna. Inom temat är det också möjligt att studera och utveckla hur inkludering integreras i matematiklärarutbildningen både gällande elever och lärarstuderande med olika bakgrund och förutsättningar. Att undersöka och utveckla alternativ till dagens matematiklärarutbildning ingår som en naturlig del av temat. Inom REMATH utlyses totalt nio platser varav två vid Kristianstad Högskola. Läs mer https://www.hkr.se/remath

Arbetsuppgifter

Som doktorand deltar du i det aktuella forskningsprojektets planering och övergripande aktiviteter, men arbetar även självständigt med ditt eget avhandlingsarbete. Du kommer att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser vid universitet/högskola 80 % av tiden och arbeta i lärarutbildningen 20 % av tiden under fem år. Utöver de aktiviteter som gemensamt anordnas av forskarskolan träffas handledare och doktorander som är kopplade till Högskolan Kristianstad på Högskolan Kristianstad i gemensamma verksamheter med relevans för forskarstudierna.

Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd och ha din arbetsplats vid Högskolan Kristianstad. Som anställd hos oss har du möjlighet att delta i olika typer av kollegiala verksamheter som utvecklar dig professionellt, som till exempel forskningsseminarier och kurslag.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. När en doktorand ska anställas ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF kap 5, § 5).

Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet matematikämnets didaktik:

- Lärarexamen innefattande matematik, eller motsvarande kunskaper.
- Godkända kurser motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom området matematikämnets didaktik inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande kunskaper.
- Språkfärdigheter i engelska på avancerad nivå.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Du har datorvana och är bra på att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande med sådan utbildning, arbetslivserfarenhet, kunskaper och förmågor som av arbetsgivaren bedöms vara av relevans för forskningsområdet och för anställningen. I ditt arbete har du lätt för att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar initiativ, är självgående och planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du arbetar mot uppsatta mål, fokuserar på resultat och håller tidsramar.         

Övrigt

Tillträde är 2022-02-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid eller annan tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Personligt brev: beskriv varför du är intresserad av att doktorera inom ramen för forskarskolan REMATH (max 1000 ord).
- Forskningsplan (max 2500 ord): Beskriv ett doktorandprojekt inom ramen för REMATH. En kort inledning där du redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.
- CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser.
- Examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer).
- Dina egna uppsatser/självständiga arbeten/rapporter av relevans för forskarutbildning i matematikämnets eller naturvetenskapsämnenas didaktik (max 6 filer).
- Eventuella rekommendationsbrev och andra handlingar den sökande önskar åberopa (max 6 filer).
Om du ansöker till fler tjänster/lärosäten inom REMATH ska du ange en prioritetsordning. Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag är 2021-12-05.

Support om hur ansökan görs 0520-58 00 50 eller via supportrutan.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-02-01 Visstidsanställning