arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand på Umeå Plant Science Centre

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 juni

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi

Umeå Plant Science Center (UPSC) är en av de starkaste forskningsmiljöerna i Europa för experimentell växtforskning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, som är en del av UPSC, bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik.

Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se

Regleringen av trädens blomning och knoppsättning


Innehållsbeskrivning:
Två saker som är typiska för träd är att de har långa juvenila perioder, som kan vara många år, då de inte blommar, och det faktum att de kan leva hundratals år. Detta betyder att de i stora delar av världen måste kunna överleva extrema skillnader i klimat mellan de olika årstiderna. De anpassar sig till detta genom att kontrollera sin ”fenologi”, d.v.s. när de slutar växa, sätter knopp och utvecklar köldhärdighet på hösten, och när de bryter sina knoppar på våren.

Forskning i Professor Ove Nilssons grupp har visat att dessa olika aspekter av trädens tillväxt och utveckling kontrolleras av trädgener som liknar FT-genen hos backtrav (Arabidopsis thaliana), som i de flesta växter är central för att kontrollera när växterna blommar, och är den viktigaste komponenten av den mystiska ”florigen”-signalen.

Detta projekt kommer att bygga vidare på denna forskning om funktionen hos FT/TFL1-lika gener hos träd, huvudsakligen i modellträdet hybridasp, men också genom att arbeta parallellt med Arabidopsis. Forskargruppen har redan utvecklat omfattande genomiska och molekylärgenetiska verktyg, inkluderande ett stort antal genetiskt modifierade träd där de flesta av de centrala gener som är kopplade till FT/TFL1-genernas aktivitet och funktion har modifierats genom överuttryck eller nedreglering med RNA-interferens eller CRISPR-Cas9-modifiering. Forskargruppen har också utvecklat omfattande verktyg och databaser för att studera förändringen av genuttryck hos alla trädets gener i de olika mutantbakgrunderna. Målet är att förstå de mekanismer som kontrollerar när träden blommar, och hur den exakta tiden för knoppsättning och knoppbrytning styrs – central kunskap för att vi ska förstå hur träden påverkas av framtida klimatförändringar.

Kvalifikationer:

Den sökande måste uppfylla SLU:s behörighetskrav för antagning till utbildning på forskarnivå. Lämplig utbildningsbakgrund är högskoleexamen eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå inom relevant område, t.ex. molekylärbiologi/biokemi eller motsvarande. Erfarenhet av molekylärbiologiska metoder är meriterande liksom praktisk erfarenhet av laborativt arbete inom det molekylärbiologiska området. Mycket god förmåga till talad och skriven engelska är viktigt. Utmärkta samarbetsfärdigheter, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att arbeta både självständigt och i ett team. I denna rekrytering kommer vi främst att beakta de/den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomgå forskarutbildning.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-06-30.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Ove Nilsson, Professor

Ove.Nilsson@slu.se