arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, nordiska språk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket ur olika perspektiv, inte minst ett andraspråksperspektiv, men också om de nordiska grannspråken under både äldre och yngre språkskeden.

Forskningen vid institutionen visar en stor bredd när det gäller frågeställningar, teorier och metoder.

Arbetsuppgifter: Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier. Utbildningen finansieras genom anställ­ning som doktorand. Även institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning, kan (efter överenskommelse) ingå i arbetet upp till 20 procent av full tjänst.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i nordiska språk är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en exa­men på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den särskilda behörigheten regleras i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i nordiska språk (vid Uppsala universitet), se: https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/">https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Ansökan: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta följande:

- Ifylld ansökningsblankett. Blanketten laddas ner på följande länk:
https://mp.uu.se/web/info/undervisa/studieadm/blanketter.

- Specifikation av grundläggande och särskild behörighet (laddas upp som ”personligt brev”)
- Meritförteckning med registerutdrag från LADOK eller motsvarande som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Vidimerade kopior på examensbevis.
- Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
- En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
Ansökan bör utformas i enlighet med institutionens anvisningar, se: https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/">https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Övrigt: Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar. I handledarkollegiets bedömning tas även hänsyn till institutionens möjlighet att handleda de respektive sökandenas olika projekt. Muntliga projektpresentationer och intervjuer med de sökande kan också komma ifråga.

På och via Institutionen för nordiska språks webb-plats finner man mer information om utbildning på forskarnivå (https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva/">https://www.nordiska.uu.se/utbildning/forskarniva//).

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal.

Tillträde: 2021-01-15 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2025-01-14 (utan institutionstjänstgöring) alt. 2026-01-14 (med institutionstjänstgöring).

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor Ulla Stroh-Wollin, Institutionen för nordiska språk, ulla.stroh-wollin@nordiska.uu.se, tel. 018–471 2903.

Utbildningsledare Lars Hagborg, Språkvetenskapliga fakulteten, lars.hagborg@uadm.uu.se, tel. 018–471 1907

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2020, UFV-PA 2020/2772.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-01-15 eller efter överenskommelse Visstidsanställning