arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand-Molekylär reglering av växternas xylemutveckling och vedbildning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  30 april

Om jobbet

Skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen är en del av Umeå Plant Science Centre. Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning i experimentell växtbiologi, med målet att förstå alla aspekter av växter i relation till den miljö de lever i. 

Innehållsbeskrivning:

Vattentransport sker i växternas vaskulärvävnad i såkallade xylemkärl. Lignin är en viktig cellväggskomponent som förstärker väggarna och ger en hydrofob barriär som är avgörande för vattentransport i xylemkärlen. Vi har nyligen visat att lignifiering är en kooperativ process där lignin monomererna levereras till de lignifierande cellerna ifrån de angränsande cellerna. Vi har också identifierat delar av den molekylära mekanism som förmedlar den icke-cell autonoma cellväggslignifieringen. Doktorandprojektet kommer initialt att bygga på dessa resultat och fokusera på rollen av en ny gen i regleringen av lignifiering med hjälp av olika molekylära, genetiska och fysiologiska metoder. Projektet omfattar analys av dessa gener på DNA, RNA, och protein nivåer, funktionella analyser i Arabidopsis, och reglering av transkription. Många av de genetiska verktygen antingen finns redan eller håller på att utvecklas för tillfället. Resultaten kommer att slutligen överföras till vår Populus trädmodell för modifiering av lignin biosyntes i trädstammen på ett cell-specifikt sätt.

Den sökande kommer att ingå i en större grupp av doktorander och Post-Docs som arbetar inom relaterade projekt. Du som doktorand kommer därmed att ha stora möjligheter till samarbeten med övriga forskare inom angränsande projekt.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha Civilingenjör- eller masterexamen i biokemi, biologi, bioteknik eller motsvarande. Utmärkta tal- och skriftkunskaper i engelska, tidigare erfarenhet av molekylärbiologi och växter som ett experimentellt system, och kunskap om statistik i t.ex. programmeringsspråk R är ett krav. Det är viktigt att den sökande har förmåga att samarbeta och fungera bra i en stark forskningsmiljö, intresse att lära sig nya saker och vara villig att individuellt utveckla projektet i samarbete med forskargruppen, och hög motivation för att bedriva forskarutbildningsstudier.  Tidigare erfarenhet av lignifiering, Arabidopsis som modelsystem, genetik, genomik och bioinformatik är värdefulla meriter.

 

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Startdatum är flexibelt men förväntas vara mellan Juni och September 2020.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat