arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand miljökommunikation- Skuggskogar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Om jobbet

Doktorand till projektet Skuggskogar
Institutionen för stad och land vid SLU erbjuder en stark samhällsvetenskaplig forskarmiljö i ämnena miljökommunikation, landsbygdsutveckling, landskapsarkitektur och agrarhistoria.

Den forskning och undervisning som bedrivs vid avdelningen för miljökommunikation är förändringsorienterad och utgår från kommunikation som gemensamt meningsskapande snarare än som förmedling av information. Hållbarhet och omställning diskuteras flitigt och med hjälp av kvalitativa metoder och begrepp som makt, deltagande, legitimitet, konflikt och lärande utforskar vi hur kommunikationens former och innehåll strukturerar hållbarhetens politik och praktik. Vår forskning spänner från det globala till det lokala inom områden som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och stadsplanering. Vid sidan av vårt internationella tvååriga masterprogram ”Environmental Communication and Management”, ansvarar vi för kurser i samarbete med övriga institutioner vid SLU och Uppsala Universitet. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Projektet


För att samtidigt hantera klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald krävs en genomgripande omställning av samhällets markanvändning. I ett skogsrikt land som Sverige innebär en genomgripande omställning av markanvändningen en övergång från trakthyggesbruk till alternativa skötselmetoder som t.ex. hyggesfritt. Omställningen utmanar ekonomiska intressen såväl som etablerad kunskapsproduktion, maktrelationer och normer i skogen. Projektet Skuggskogar syftar till att utveckla ny kunskap om de socio-kulturella strukturer som omger skogsbruket, och hur de försvårar eller underlättar en legitim, rättvis och effektiv omställning. Med hjälp av denna kunskap är målet att utveckla konkreta rekommendationer riktade mot de aktörsgrupper som är särskilt berörda av omställningsarbetet.  

Projektets ansats är kollaborativ där tre grupper har identifierats som speciellt intressanta att samarbeta med: unga som arbetar i skogen, skogens innovatörer och skogliga journalister. I doktorandprojektet kommer fokus att ligga på gruppen skogliga journalister. Journalister har i sin yrkesroll en unik position att nå ut men har också blivit hårt ansatta i skogsdebatten. I projektet blir deras erfarenheter viktiga för att förstå och bemöta motstånd, för hur maktstrukturer kan utmanas, och hur förändring i skogsbruket kan främjas i ljuset klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. 

Arbetet som doktorand innebär att självständigt, under handledning, utveckla  forskningsfrågor, metoder för insamling och analys, färdigställa manuskript för publikation i internationella vetenskapliga tidskrifter och tillgängliggöra forskningen för samhället. Doktoranden ska också delta i forskarutbildningskurser och seminarier för att utveckla forskningskompetens i miljökommunikation. Doktorander förväntas delta i institutionens gemensamma verksamhet.

Kvalifikationer

Den sökande ska ha avlagt masterexamen i miljökommunikation eller annat relevant samhällsvetenskapligt ämne (som sociologi, kulturgeografi, statsvetenskap eller kommunikationsvetenskap). Forskningsprojektet innebär empiriskt arbete i Sverige, därför krävs mycket goda kunskaper i svenska, samt flytande skriftlig och talad engelska. Erfarenhet av teoretiskt grundat, kvalitativt empiriskt arbete (tex. observations- och fokusgruppsstudier, aktionsforskning) är ett krav. Erfarenhet av samverkan mellan samhällsaktörer och forskare liksom kunskap om skogspolitikens aktörer, regelverk och idéer är meriterande. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god kommunikations- och samarbetsförmåga, kreativitet, stresstålighet och förmåga att arbeta systematiskt och noggrant. 

De sökande som kallas till intervju kommer att ges en skrivuppgift som tas i beaktande vid urvalet, tillsammans med ovan specificerade kvalifikationer och meriter.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-02-25.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat