arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Miljöanalys med inriktning miljökemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 februari

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen (www.slu.se/vatten-miljo) arbetar med tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi.

Innovativa reningstekniker för PFAS i dag-, grund-, avlopps- och lakvatten från avfallsdeponier
Innehållsbeskrivning:
Doktorandtjänsten är en av 15 tjänster som erbjuds inom ITN PERFORCE3, som är ett EU-omfattande doktorandprogram för ett flertal partners inom området PFAS-förorening.

De specifika målen för denna tjänst är att 1) utveckla innovativa reningstekniker för nedbrytning och borttagning av PFAS i dag-, grund-, avlopps- och lakvatten från avfallsdeponier genom experimentella studier, (2) jämföra nya reningstekniker med de som används idag, samt 3) utvärdera nya reningstekniker i pilot- och fullskaleförsök på avloppsreningsverk och deponier.

Förutom korta besök hos konsortiets partners och problemägare, omfattar tjänsten 8 veckor på GE Healthcare i Uppsala (Sverige), samt 8 veckor på Vrije Universiteit i Amsterdam (Nederländerna).

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha:
 • Civilingenjör- eller masterexamen i miljökemi, analytisk kemi, miljövetenskap, miljöteknik eller motsvarande
 • Utmärkta tal- och skriftkunskaper i engelska
 • Självständighet, förmåga att samarbeta och delta i ett utbildningsnätverk
 • Hög motivation för att bedriva forskarutbildningsstudier
Erfarenhet av analytiskt laboratoriearbete med organiska miljöföroreningar (t.ex. PFAS) och masspektrometri är värdefulla meriter.

Observera att stränga behörighetskrav gäller för denna tjänst eftersom Marie Skłodowska-Curies utbildningsinitiativ stimulerar mobilitet bland forskare.
 • Vid tidpunkten för utnämningen måste de sökande vara inom de första fyra åren (heltidsekvivalent forskningserfarenhet) av sin karriär. Heltidsekvivalent forskningserfarenhet motsvarar tiden från den dag då den sökande fick sin första examen som ger honom henne rätt att antas till en doktorsutbildning, antingen i det land där examen erhållits eller i Sverige.
 • Vid tidpunkten för utnämningen får de sökande inte ha doktorsexamen eller motsvarande.
 • Sökande kan vara medborgare i vilket land som helst. Sökande får dock inte ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i Sverige i mer än 12 månader under de tre senaste  åren omedelbart före utnämningen. Kortare vistelser, till exempel helgdagar, beaktas inte.
Ansökningar är välkomna från medborgare i alla länder (med förbehåll för behörighetskriterierna ovan och relevanta immigrationsformaliteter). Rekrytering inom ITN PERFORCE3 syftar till att uppfylla jämställdhetsmålen för Marie Curie-programmet och följaktligen välkomnas ansökningar från sökande oavsett kön, nationalitet, etniskt ursprung och från individer som vill återuppta sin karriär efter ett uppehåll.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Sökande måste kunna starta doktorandanställningen senast den 2020-07-01.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-04-21.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat