arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Mikrobiologi

 • Ort

  Uppsala

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  7 augusti

Om jobbet

Institutionen för Molekylära vetenskaper
Forskning:

Institutionen för molekylära vetenskaper, SLU, Uppsala består av ca 110 medarbetare och bildar tillsammans med två andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på campus Ultuna i Uppsala. Här finns kompetens inom växtbiologi, mykologi, växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, beräkningsbaserad genetik, kemi och bioteknologi, samt infrastruktur så som växtodlings-faciliteter, avancerad mikroskopi och molekylärbiologi, röntgen och NMR. Institutionen för Molekylära vetenskaper bedriver forskning, undervisning och miljöövervakning inom området oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, naturproduktkemi, livsmedelsvetenskap och mikrobiologi. Besök oss på https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/

Anaerob Mikrobiologi

Innehållsbeskrivning:
Vi söker en doktorand inom området anaerob mikrobiologi och bioinformatik. Det långsiktiga målet med detta projekt är att etablera en organism- och genbank att användas som resurs för framtida produktion av biobaserade kemikalier. Det specifika syftet är att ta fram isolat och genom av nya acetogena bakterier från olika biogasprocesser. Din uppgift är att genomföra genomanalyser, isolering och karakterisering av nya acetogena bakterier, inklusive att studera metabola vägar och genuttryck. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas och drivs inom gruppen för Anaerob Mikrobiell Bioteknik (AMB) vid SLU i Uppsala som leds av Prof Anna Schnürer (https://www.slu.se/en/ew-cv/anna-schnurer/). I handledargruppen ingår flera olika forskare från detta forskningsteam

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. En anställning som doktorand förlängs med ett år i taget och den sammanlagda anställningstiden motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år

Kvalifikationer:

Sökande bör ha en magister examen eller likande inom mikrobiologi och/eller bioinformatik. Du ska vara motiverad med ett starkt intresse för anaerob bioteknik och mikrobiologi. Dokumenterad erfarenhet av odling av strikt anaeroba mikroorganismer är meriterande, likaså  kunskaper om biogasprocessen. Du ska ha goda kunskaper i att läsa vetenskaplig engelska och att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Stor vikt läggs också vid personliga egenskaper såsom förmåga till kommunikation och samarbete samt förmåga till analys och självständigt arbete

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-08-07

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Anna Schnürer,

+4618673288

anna.schnurer@slu.se