arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Metanemissioner från nordliga myrar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 februari

 • Sök jobbet senast

  2 mars

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå, utlyser härmed en doktorandtjänst med inriktning mot ”Metanemissioner från nordliga myrar”. Institutionen består av 90 personer varav ett tiotal är professorer. För mer information se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Metanemissioner från nordliga myrar

Innehållsbeskrivning:
I det här projektet kommer vi både att använda befintliga, och att utveckla nya metoder för att bestämma samtliga huvudfaktorer som bestämmer bildning och upptag av metan samt att relatera detta till den mängd metan som avges till atmosfären. Vi kommer att utnyttja en helt unik och helt nyetablerad forskningsmiljö utanför Umeå i norra Sverige. På fyra olika myrar har vi etablerat kompletta mätstationer för att kontinuerligt mäta flödet av metan mellan myren och atmosfären med mikrometeorologiska metoder, s.k. Eddy-Covariance. Vi använder även matematiska metoder för att bestämma vilket område på myren som varje mätvärde på metanflödet kommer ifrån, s.k. ”dynamisk foot-print modellering”. Utöver metanflödet så mäts även alla andra variabler som påverkar metanflödet. Vi använder olika s.k. fjärranalysmetoder för att beskriva så många som möjligt av de faktorer som påverkar bildning och upptag av metan. Vi använder bl.a. satellitbaserad radar för att bestämma nivån på vattenytan i myren drönare karakterisera myren. Vi använder högupplöst laserdata för att ge en mycket detaljerad bild av myrytan. Vi använder ett antal olika mätsystem, både fastmonterade och monterade på ”drönare”, för att beskriva både fördelningen av växtsammansättningen över myren och dels följa utvecklingen av vegetationen under och mellan olika växtsäsonger. Den sökande kommer att ingå i en större grupp av doktorander och postdoktorer som arbetar inom relaterade projekt. Du som doktorand kommer därmed att ha stora möjligheter till samarbeten med övriga forskare inom angränsande projekt. Full finansiering är tillgänglig för 4 år och innehavaren av tjänsten förväntas uppnå en doktorsexamen inom projektperioden 

Kvalifikationer:

Vi söker en starkt motiverad student med en masterexamen i miljövetenskap, mikrometeorologi, ekologi, naturgeografi, eller liknande. Den sökande bör ha god kommunikationsförmåga, en hög arbetsmoral, vara en lagspelare och fungerar bra i en stark forskningsmiljö. Kunskap om kolkretslopp och utbyte av växthusgaser, samt dess interaktion med klimatet är en förutsättning. Erfarenhet av eller kunskap om våtmarker och metanets biogeokemi är meriterande. Också erfarenhet av moderna mätmetoder för utbytesprocesser mellan ekosystem och atmosfären, inkl. Eddy Covariance, samt färdigheter i att hantera stora mängder högfrekvent data är meriterande. Den sökande måste ha god förmåga att uttrycka sig både muntligt och skriftligt på engelska. Körkort är en förutsättning för att kunna utföra fältstudierna.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand i 4 år

Tillträde:

 Startdatum är flexibelt men förväntas vara mellan April och Juni 2020

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2020-03-02

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Ansökan till doktorandtjänsten skall innehålla en motivering till ditt intresse för tjänsten, CV över dina utbildnings och forskningsmeriter samt kontaktinformation för tre arbetsreferenser 

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat