arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med rättsligt fokus

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 januari

 • Sök jobbet senast

  3 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Doktorand med rättsligt fokus i projekt om AI-transparens och konsumenters tillit

WASP-HS
Projektet är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS).

WASP-HS vision är excellent forskning och ökad kunskap om konsekvenserna och utmaningarna med artificiell intelligens och autonoma system för humaniora och samhälle. Det tioåriga programmet har initierats och finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse med 660 miljoner kronor. Dessutom bidrar industri och universitet till programmets genomförande.

WASP-HS inkluderar en omfattande nationell forskarskola med upp till 70 doktorander, inrättandet av minst tio nya forskargrupper i hela Sverige, stöd för tolv gästprofessorer för att stärka svensk forsknings- och nätverksverksamhet samt ett antal forskningsprojekt. För mer information om forskning och andra aktiviteter, se http://wasp-hs.org/.

Forskarskolan inom WASP-HS erbjuder grunder, nya perspektiv och spetskunskap inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin. Den erbjuder ett mervärde utöver universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Vid institutionen för teknik och samhälle arbetar cirka 80 universitetslektorer, doktorander och administrativ personal. Institutionen utvecklar för närvarande en tvärvetenskaplig forskningsmiljö kring artificiell intelligens (AI) och samhälle, vilket inkluderar etiska, sociala och juridiska frågor. Nuvarande doktorandställning är en av två utlysningar inom det femåriga forskningsprojektet AI Transparency and Consumer Trust, finansierat av WASP-HS.

Forskarutbildningsämne

Teknik och samhälle

Forskarutbildningsämnet teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar.

Projektbeskrivning

Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt undersöker hur AI-transparens relaterar till konsumenters tillit och syftar till att bidra till rättvis och ansvarsfull användning av tillämpad AI på konsumentmarknader. Vi kommer att studera i) hur AI styrs och regleras på konsumentmarknaderna i stort; ii) konsumenternas sociala normer och förståelse för AI, särskilt när det gäller transparens, och iii) hur s.k. förklarbarhet (xAI) kan utvecklas i skärningspunkten mellan sociala, juridiska och tekniska aspekter för att stärka konsumenternas tillit.

Specifikt söker vi för den här tjänsten en doktorand med främst en rättslig bakgrund för att fokusera på styrningen av AI i förhållande till konsumenter, särskilt konsument- och dataskydd. Detta inkluderar kartläggning och analys av både befintlig lagstiftning såväl som utvecklingen och betydelsen av etiska och andra riktlinjer för styrningen (governance) av AI.

Vår målsättning är att nå synergier tillsammans med andra forskningsprojekt med liknande utmaningar inom andra områden, såväl som inom WASP-HS-programmet och forskarnätverket AI Lund. Medlemmar i rådgivande referensgrupp för forskningsprojektet representerar forskningskompetens från datavetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, men också från ledande internationella företag samt Konsumentverket.

För mer information och annonsen i sin helhet se: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:304300/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning