arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med inriktning mot realtidsoptimering för autonoma system

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i reglerteknik
med placering vid Institutionen för systemteknik

Arbetsuppgifter

Forskningen inom reglerteknik vid Linköpings universitet innefattar delområden som lärande reglering, optimering, robotik och autonoma system, och sensorfusion. Vi söker nu en doktorand för forskning inom beslutfattande och reglering i realtid för autonoma system som en del av Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP).

Målet med forskningen är att utveckla teori och algoritmer för att realtidscertifiera optimeringsalgoritmer (beräkna en användbar övre gräns på beräkningstiden) för inbäddad optimering som t.ex. modellprediktiv reglering (MPC). Vidare ska reinforcement-learning-tekniker användas för att utveckla algoritmer som själva lär sig att lösa optimeringsproblem snabbare givet en viss hårdvara, även detta med realtidstillämpningar som t.ex. MPC i åtanke.

WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, med deltagare från flera stora universitet i Sverige. Att vara WASP-doktorand betyder att du genom gemensamma aktiviteter som t.ex. skräddarsydda doktorandkurser inom WASPs forskarskola, WASP-konferenser och unika internationella studieresor får möjlighet att bygga upp ett starkt nätverk mot akademi och industri både i Sverige och internationellt.
 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.
Behörighet
Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se www.liu.se under lediga jobb.  

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 31 oktober. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.