arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med inriktning folkhälsovetenskap och socialmedicin.

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  28 mars

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmvVi söker nu en doktorand inom medicinisk vetenskap med inriktning mot folkhälsovetenskap och socialmedicin.

Dina arbetsuppgifter

Unga personer med intellektuell funktionsnedsättning har en betydligt sämre hälsa, inte minst när det gäller livsstilsrelaterad ohälsa jämfört med jämnåriga i den övriga befolkningen. Det övergripande syftet för doktorandprojektet är att utveckla, implementera och utvärdera en evidensbaserad digital intervention för att främja goda levnadsvanor, delaktighet och lärande för unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Som doktorand kommer du ingå i en etablerad forskargrupp och arbeta i team. Dina arbetsuppgifter innebär tex att göra litteratursökningar, samla in data, skriva vetenskapliga artiklar och presentera och kommunicera forskningsresultat. Projektet kommer att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder och tillämpa brukarmedverkan för projektdesign och datainsamling. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på enheten för folkhälsovetenskap under avdelningen för samhälle och hälsa. Avdelningen bedriver forskning inom bland annat socialmedicin, folkhälsovetenskap, medicinsk pedagogik, näringslära, implementeringsvetenskap, eHälsa och idrottsmedicin samt grundutbildning och forskarutbildning inom medicinsk vetenskap. Du kommer att arbeta tillsammans med andra forskare och med professionella aktörer inom tex hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt med ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar.

Projektets handledning

Huvudhandledare för projektet kommer vara Ulrika Müssener (biträdande professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap). Biträdande handledare: Kristin Kristin Alfredsson Ågren (universitetslektor) och Pontus Henriksson (docent i näringsfysiologi). Samtliga verksamma på HMV/Linköpings universitet.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom folkhälsovetenskap, arbetsterapi, psykologi, medicin, omvårdnad, kognitionsvetenskap, psykologi eller liknande eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom något av ovanstående områden eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Som doktorand behöver du ta stort ansvar för datainsamling och kontakt med flera aktörer samt med unga med intellektuell funktionsnedsättning. Tidigare erfarenhet av utvecklingsarbete eller forskning, till exempel genom arbete, examensarbete eller liknande, är meriterande.

Om anställningen

I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse, men så snart som möjligt.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 28 mars 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Enligt fastställd lönestege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat