arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med inriktning ämnesdidaktik i moderna språk

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  29 augusti

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 70 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning inom ett flertal språk och litteraturer.

I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap, samt inom franska, spanska och tyska även inom ämnesdidaktik. Institutionens forskningsområden https://www.moderna.uu.se/forskning/">https://www.moderna.uu.se/forskning/ Här finner du också forskarnas profiler; notera att även om forskarna är specialiserade inom vissa områden är de kvalificerade att handleda doktorander även inom närliggande områden.

Mer information om institutionens verksamhet hittar du på https://www.moderna.uu.se/ .

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning med inriktning ämnesdidaktik inom romanska språk (franska eller spanska) eller tyska.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma. Projektets slutgiltiga form kommer att definieras i samråd med handledaren.

Kvalifikationskrav

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå och därmed anställas som doktorand är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som uppfyller fordringarna för magisterexamen i romanska språk eller tyska; eller som på annat sätt har uppnått motsvarande dokumenterade kvalifikationer inom dessa ämnen.

Lärarutbildning och/eller utbildning i didaktik är meriterande.

För ytterligare information kring utbildningarna hänvisas till den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i romanska språk:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allma-n-studieplan-romanska-spra-k-spra-kfak-2018-70.pdf

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i tyska språket:

https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457424-l_3-k_allma-n-studieplan-tyska-spra-kfak-2018-70.pdf

Urval

Urvalet baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid bedömningen läggs särskild vikt vid kvaliteten på avhandlingsplanen. Vidare grundar sig bedömningen på tidigare studieresultat, förmåga till självständighet och kritisk analys, visad bl. a. genom tidigare examensarbeten, relevanta erfarenheter samt intervjuer.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta följande:

- Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från https://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/c_82781-l_3-k_ansokan_forskarniva.pdf.
- Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
- Vidimerade kopior på examensbevis.
- Examensarbeten på grund- och avancerad nivå.
- En avhandlingsplan skriven på svenska eller engelska (ca 5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.
- En kort sammanfattning (ca. 300 ord) av avhandlingsplanen skriven på det språk den sökande avser skriva sin avhandling på.
Övrigt
För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, https://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer https://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2026-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Rogier Blokland, studierektor för utbildning på forskarnivå, studierektor-f@moderna.uu.se, tel. 018-471 13 14.

Välkommen med din ansökan senast den 29 augusti 2022, UFV-PA 2022/2332.

 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-01 Visstidsanställning till