arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand med fokus på en hållbar omställning av stålsektorn

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för miljö-och energisystem (IMES) har under tre decennier bedrivit forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling.

Helhetssyn och ett systemanalytiskt perspektiv har kännetecknat avdelningens forskning sedan starten.

Forskningen omfattar systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Särskild vikt läggs vid identifiering och analys av långsiktiga utvecklingsalternativ utifrån såväl ett nationellt som ett globalt perspektiv. Forskningen innefattar bl.a. policyanalys och kvalificerad teknikvärdering (technology assessment) med analyser av tekniska, ekonomiska och institutionella sammanhang. På avdelningen jobbar idag främst forskare med bakgrund som ingenjörer, men även många statsvetare och ekonomer.

Den globala stålsektorn är ansvarig för 7 till 9 % av världens utsläpp av växthusgaser. Utvecklingen går dock snabbt och ny teknik introduceras idag för att minska utsläppen ner mot noll. Utmaningen nu är att förstå hur snabbt stålsektorn kan, och bör, ställas om, vilka sidoeffekter en sådan stor omställning kan få, och hur de politiska ramverken påverkar möjligheterna till en hållbar omställning. Doktoranden kommer att arbeta inom detta fält tillsammans med en grupp mycket motiverade seniora forskare och andra doktorander.

Forskarutbildningsämne
Teknik och samhälle.

Detta forskarutbildningsämne omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.

Forskningsprojektet en analys av förutsättningar för en hållbar omställning av stålindustrin
Doktoranden kommer att medverka i forskningsprogrammet “Analys av politiska och marknadsmässiga förutsättningar för en stålomställning inom EU och globalt” finansierat av Energimyndigheten. Det övergripande syftet med detta FoU-program är att utveckla kunskapen och förståelsen hur stålsektorn kan möta framtida klimatkrav på ett hållbart sätt. Programmet är en fortsättning på forskning inom WP 6 inom projektet HYBRIT RP1 (https://www.hybritdevelopment.se/en/research-project-1/) och genomförs tillsammans med Stockholm Environment Institute (SEI), LeadIT (Leadership Group on Industrial Transitions) och HYBRIT Development AB. Programmet omfattar, förutom doktoranden, även en junior och 3 seniora forskare från LU och SEI.

Arbetsuppgifter för doktoranden

Doktoranden i detta forskningsprojekt förväntas fördjupa sig i stålindustrins klimatomställning med ett särskilt fokus på cirkularitet och grön industripolitik. Arbetet kommer inledningsvis att innefatta systemanalyser av skrotflöden och skrotmarknader. Arbetet kan även utvidgas mot att djupare analysera t.ex grön industripolitik på både EU och global nivå, den politiska ekonomin kring cirkularitet, eller andra frågor som kommer upp under projektets gång.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även innefatta undervisning och andra institutionsuppgifter med en omfattning av högst 20% av tiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för teknik och samhälle uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:


- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
För annonsen i sin helhet vänligen se: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:446903/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning