arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Markvetenskap, Markkemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö utvecklar den vetenskapliga basen för uthållig markanvändning för jordbruk, skogsbruk och urbana miljöer. Markvetenskap är ett multi- och interdisciplinärt ämne som omfattar samspelet mellan biologiska, kemiska och fysikaliska processer i markmiljön. Forskningsgruppen Markkemi fördjupar insikter och bygger modeller för de fundamentala processerna som styr transporten och biotillgängligheten av näringsämnen och föroreningar i markmiljön.

Vi bedriver forskning, undervisning och samarbeten som stödjer näringen, jordbruket och internationella myndigheters arbete till en giftfri miljö och hållbar markanvändning.

Analys av plastförorening i jordbruksmark och dess mobilisering och biotillgänglighet
Innehållsbeskrivning:
Doktorandprojektet har två målsättningar. I ett första steg ska vi utveckla och testa metoder för att kvantifiera mikro- och nanoplastföroreningar i mark. Metoderna kommer huvudsakligen att vara MS och GC-MS-baserad och ska jämföras med IR-spektroskopiska metoder. Den bästa metoden kommer sen att användas för att kartlägga plastflöden i lantbruket och för att identifiera riskområden och hot-spots för plastförorening.

Den andra delen av projektet har som syfte att utveckla modeller för plastexponering i mark. Relevanta processer som transport, bioturbation, retention och nedbrytning kommer att kvantifieras och en modell ska byggas med dessa parametrar för att kunna förutsäga i vilken grad markorganismer exponeras för plastföroreningar. Doktoranden kommer att ha viss möjlighet att själv påverka forskningens inriktning.

Projektet genomförs i samarbete med ett internationellt forskningsteam med forskare från både Sverige, Storbritannien och Schweiz. Den delen av projektet som rör utveckling av analysmetoder är en del av ett Horizon 2020 projekt, ”Acenano” där många Europeiska universitet och kommersiella analysföretag samarbetar.  

Kvalifikationer:

Utbildning motsvarande en magister i miljövetenskap, ekotoxikologi, kemi eller miljöteknik där kurser inom markvetenskap och markkemi ingår. Den sökande ska ha erfarenhet av experimentellt arbete inom markkemi eller/och miljökemi, kolloidkemi, geologi och analytisk kemi, t.ex. via kandidatarbete, diplomarbete eller andra projekt. En dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav.

Tidigare erfarenheter av arbete med analytiska metoder för att studera mikroplaster och/eller nanopartiklar är meriterande, liksom modellerings- och programmeringserfarenheter, t.ex. med mjukvara som Hydrus, Matlab eller liknande.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning) 

Tillträde:

1 november eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-30.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.