arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Markvetenskap - Vattenvård

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En anställning som doktorand i markvetenskap ledigförklaras vid Institutionen för mark och miljö vid SLU. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark med målet att bidra till en hållbar markanvändning.

Effekter av åtgärder mot eutrofiering på vattenkvalitet

Innehållsbeskrivning:
Syftet med doktorandprojektet är att utvärdera olika åtgärder för att minska halten näringsämnen och sediment i vattendrag i jordbruksområden genom att utvärdera de hydrokemiska och biogeokemiska processerna. Den nya kunskapen kommer att bidra till utformning av riktlinjer för skötsel av vattendrag på jordbruksmark. Doktorandprojektet är en del av ett treårigt Formasprojekt och sker i samverkan mellan med forskare och intressenter i Sverige och USA som arbetar för att förbättra vattenkvalitet i jordbrukslandskapen. Som doktorand blir du del av en grupp bestående av forskare, post-doktorer och doktorander vid Institutionen för Mark och Miljö (https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/) samt forskarskolan Focus on Soils and Water (https://www.slu.se/en/graduate-schools/focus-on-soils-and-water/). Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark med målet att bidra till en hållbar markanvändning.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en magisterexamen (eller motsvarande) i hydrologi, miljövetenskap, geovetenskap, markvetenskap, ekologi, agronomi eller motsvarande ämnen. Praktisk kunskap i hydrologiska och ekologiska metoder, erfarenhet av att planera och utföra fält- och laboratoriestudier, goda färdigheter i skrivande samt förståelse av avrinningsprocesser och modeller för vattenkvalitet är meriterande. Den sökande ska kunna arbeta självständigt och i grupp, kommunicera genom skriven och talad engelska, samt ha ett körkort som är giltigt i Sverige.

Utvärderingen kommer att baseras på insänt material inkluderande meritförteckning, personligt brev, examensarbete och övriga publikationer. Lämpliga kandidater blir kallade till intervju, eventuellt kompletterad med en skriftlig uppgift.

Ett CV (max 3 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) skall innehålla följande delar: utbildning, arbetslivserfarenhet, forskningsintressen, utmärkelser, publikationer, presentationer vid konferenser, undervisningserfarenhet, erfarenhet av fältarbete, erfarenhet av laborativt arbete, mjukvaru- och datorkunskaper, språk, körkort och kontaktuppgifter till två personliga referenser.

Ett personligt brev (max 2 sidor, font Arial eller Times New Roman, min stl 11) som beskriver kandidatens lämplighet och intresse för doktorandprojekt.

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-10-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.