arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, Marknadsutveckling för flervåningsbyggande i trä

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 mars

 • Sök jobbet senast

  16 april

Om jobbet

Vid Institutionen för skogsekonomi bedrivs forskning och undervisning i skoglig företagsekonomi, nationalekonomi, naturresursekonomi och policy, med inriktning mot skogliga exempel. Institutionen är delaktig i utbildningen vid skogsvetenskapliga fakulteten samt ger egen forskarutbildning i företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionens medlemmar är knutna till Centrum för Miljö- och Naturresursekonomi i Umeå (CERE). Vid institutionen finns också redaktionen för tidskriften Journal of Forest Economics, samt huvudkontoret Northern Regional office of the European Forest Institute (EFINORD).

Doktorand, Marknadsutveckling för flervåningsbyggande i trä
Innovationer och aktörssamverkan för flervåningsbyggande i Sverige och Finland (Comparing institutions and innovation networks in promoting wooden multistory construction in Finland and Sweden)

Arbetsuppgifter:

Cirkulär bioekonomi är ett system för hållbar utveckling. Det står bland annat för ett långsiktigt resursutnyttjande för att tillgodose grundläggande mänskliga behov, som mat och boende. Trä kan bidra i denna hållbarhetsomställning eftersom materialet är förnybart, funktionellt och har klimatfördelar. Mer trämaterial i huskonstruktioner är en väg mot en mer klimatsmart och hållbar bygg- och bostadssektor.

SLU och Helsingfors universitet kommer att genomföra en studie om viktiga förutsättningar för utvecklingen av flervåningsbyggande i trä. Projektet undersöker hur affärsinnovationer och samverkan mellan byggsektorn, lokalsamhälle och kunder kan främja denna omställning. Vi utforskar närmare hur marknadsutvecklingen påverkas av nya tekniker, träprodukter, samarbeten och affärsmodeller för byggande av flervåningshus. De empiriska studierna omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder med en jämförande ansats.

Doktorandarbetet fokuserar på företagens roll för marknadsutvecklingen av träbyggandet. Det omfattar forskning och fullgörande av kurser. I uppgiften ingår kommunikation med olika intressenter i träbyggnadsområdet.

Kvalifikationer:

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå inom företagsekonomi. Vi söker främst någon med masterexamen i skogsvetenskap, företagsekonomi med skoglig inriktning eller motsvarande, med koppling till hållbar utveckling. Den sökande förväntas ha mycket god kommunikationsförmåga. Vi lägger vidare stor vikt vid analytisk och problemlösande förmåga, motivation, förmåga till samarbete såväl som att kunna arbeta självständigt. Doktoranden förväntas ha förutsättningar att arbeta med både statistiska och kvalitativa metoder. Mycket goda kunskaper i skriftlig och talad svenska och engelska är nödvändiga. Erfarenheter av att skriva artiklar eller bokkapitel är meriterande.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning, max 4 år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse. Projektet börjar i april 2020.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-04-16

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning, examensarbete, referenser, en 500-1000 ord lång betraktelse på svenska  över ”trähusbyggandets roll i hållbar utveckling” samt eventuellt en intervju. Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat