arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand ljusdioder (LED) baserade på organometalliska halid-perovskiter

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 november

 • Sök jobbet senast

  13 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand ljusdioder (LED) baserade på organometalliska halid-perovskiter 
med placering vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM)

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Syftet med detta projekt är att syntetisera stabila organometalliska halid-perovskiter med olika bandgap och att tillverka effektiva lysdioder i olika färger. Den bakomliggande fysiken i dessa nya material och LED:er kommer också att undersökas.

Halvledare baserade på organometalliska halid-perovskiter har med stor framgång introducerats i solceller där de har uppnått verkningsgrader på över 25%. De uppvisar vidare en enorm potential för design av nya funktionella material och komponenter med nya egenskaper. De uppvisar t.ex. kraftig elektroluminisens och varierbar färg vilket gör dem till lovande kandidater för effektiva lysdioder.

Gruppen ledd utav Dr. Feng Gao är en ung och snabbt växande forskningsgrupp. Gruppen fokuserar på energimaterial producerade från lösning, i huvudsak halvledande perovskiter och organiska halvedare.

Denna doktorandtjänst är en del av det europeiska Marie Skłodowska-Curie programmets så kallade Innovative Training Network som heter PERovskite SEmiconductors for PHOtoNics (PERSEPHONe). Nätverket för samman åtta akademiska institutioner, tre små och medelstora företag (SMF) och ett multinationellt företag från fem EU länder och ett EU-13 land. Därtill stöds nätverket av nio samarbetspartners. PERSEPHONes övergripande mål är att generera ny kompetens, kunskap och innovation för utvecklingen av en ny plattform som behandlar metall-halid perovskit baserad fotonik. Detta kommer ske genom att ge 14 yngre och oerfarna forskare (Early Stage Researcher (ESR)) möjlighet att vara i en miljö med ett brett spektrum av expertis så som: Materialsyntes, fotonik (och optronik), tillverkning av integrerade kretsar, karakterisering, modellering, uppskalning och fabrikstillverkning tillsammans med en värdefull uppsättning av sociala färdigheter. Det tvärvetenskapliga och sektorsövergripande nätverket är avgörande för att detta program ska bli framgångsrikt, detta kommer tillåta den unga forskaren att upptäcka och utveckla sina färdigheter samtidigt som hen bidrar inom relevanta vetenskapliga och tekniska fält. Hela nätverket har också målet att sprida vetenskapliga och tekniska bedrifter till en varierande publik (forskarvärlden, unga människor, intressenter, ect.)

PERSEPHONe partners är de följande: Fondazione Istituto italiano Di Tecnologia (IT), Politecnico di Milano (IT), University of Naples Federico II (IT), Linköpings Universitet (SE), University of Valencia, (ES), Consejo Superior de Investigaciones Cientific (ES), Swiss Federal Institute of Technology (CH), University of Oxford (UK), AMO GmbH (DE), Dectris (CH) och Helio Display Materials Ltd (UK).

Under programmet kommer varje ESR åta sig 2-3 utstationeringar, som var och en varar i 2 månader eller mer.

Behörighet

Den sökande måste ha avslutat eller snart ha avslutat en masterexamen eller motsvarande inom fysik, materialvetenskap, kemi eller motsvarande. Det är en fördel att ha tidigare experimentell erfarenhet av vad som beskrivs under arbetsuppgifter ovan, speciellt relaterat till materialutveckling, materialfysik och/eller spektroskopi.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Den sökande ska vid tiden för rekrytering befinna sig i de första fyra åren av sin forskningskarriär och ska inte ha tilldelats någon doktorsexamen. (Denna tid mäts från datumet då tilldelningen av den senaste akademiska examen skedde, tid som har ålagts undervisning beaktas ej).  

Den sökande får inte ha varit bosatt eller genomfört sin huvudaktivitet (arbete, studier, etc.) i Sverige under längre tid än 12 månader under de tre åren direkt innan rekrytering. 

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Tidigast 1 mars 2021

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 januari 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat