arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom Teoretisk fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  25 maj

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Vi söker nu en doktorand (licentiat) inom Teoretisk fysik med placering vid enheten Teori för oordnade material.

Dina arbetsuppgifter

Det aktuella forskningsområdet behandlar teoretiska studier och metodutveckling, med fokus på studier av maskininlärningsalgoritmer för material vid hög temperatur. Fokus ligger på materialer som appliceras som hårda, skyddande beläggningar i skärverktyg och batteriindustrin. Studien kommer att göras i nära samarbete med experimenter och industriell FoU-personal i Funmat-II kompetenscenter.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Avdelningen Teoretisk fysik innefattar enheten för Oordnade material. Avdelningen Teoretisk fysik bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom Teoretisk fysik och beräkningsfysik.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom fysik eller angränsande genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i fysik och materialvetenskap med inriktning teori eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av ab-initio beräkningar av multikomponent materialer vid hög temperatur samt användande av maskininlärningsalgoritmer.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. 

Tillträde

1 September 2021, eller enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 25 maj 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat