arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom teoretisk fysik och beräkningsfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Vi söker nu en Doktorand (licentiat) inom teoretisk fysik och beräkningsfysik.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker en doktorand för forskning inom teoretisk fysik och beräkningsfysik med inriktning mot materialdesign och materialinformatik. Forskningen syftar till ökad teoretisk förståelse för material och har tillämpningar inom utveckling av nya material t.ex. för energiutvinning, -konvertering och -lagring. Arbetet spänner över områden såsom matematisk fysik, kvantmekanik, numeriska metoder, programmering och informatik och AI-metoder tillämpade inom materialområdet.

Aktuella forskningsprojekt inkluderar utveckling av teoretiska metoder för datorberäkningar av materialegenskaper, utförande av högprestandaberäkningar på superdatorer för utveckling av nya material, arbete med mjukvara för att automatisera datorberäkningar, analysera resultat och lagra och hantera resultaten i storskaliga databaser och tillämpning av informatik och maskininlärning/AI-baserade metoder på data som beskriver material.

Arbetet som doktorand innebär självständigt arbete och nära samarbete med andra forskare och doktorander vid avdelningen. Du kommer att ta del i våra gemensamma seminarier och andra gruppaktiviteter.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Enheten Materialdesign och informatik vid avdelningen Teoretisk fysik vid Institutionen Fysik, Kemi och Biologi (IFM) bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom teoretisk fysik och beräkningsfysik.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå fysik i en inriktning med kurser inom teoretisk fysik, materialfysik, eller beräkningsfysik genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Tjänsten är inte avsedd för de med avsevärt längre erfarenhet, t.ex. med en befintlig doktorsexamen. Kurserna ska vara avklarade med goda betyg och ett betygsutdrag ska bifogas ansökan. Kurser, examensarbeten, projektarbeten eller annan dokumenterad erfarenhet som i ansökan påvisas av arbeten inom teoretisk fysik, matematiska härledningar och fysikaliska modeller är meriterande. I ansökan påvisade kunskaper inom termodynamik, statistisk mekanik, gruppteori, kristallografi och kristallers symmetri är också meriterande.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Du anställs till en början på ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde

Enligt överenskommelse, dock senast december 2021.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 24 september 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat