arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) inom Jord- och bergmekanik (dammbyggnadsteknik)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Byggvetenskap, med inriktning mot jord- och bergmekanik

Vi söker en doktorand till https://www.

byv.kth.se/avd/jord-o-bergmekanik/jord-och-bergmekanik-1.790704. Arbetsuppgifterna utgörs till största delen av doktorandstudier som leder fram till en licentiatexamen om studieplanen följs. Arbetet är kopplat till forskningsprojektet ”Safe dams – Beskrivning av portryck och alarmgränser för probabilistisk utvärdering av glidstabilitet för betongdammar”. Vid utvärdering av glidstabilitet av betongdammar utgör upptrycket under dammen en viktig parameter. Samtidigt är parametern svår att beskriva och har stora osäkerheter. Befintliga metoder är idag kraftigt förenklade och behöver vidareutvecklas. Projektet syftar till att identifiera hur upptryck under dammar ska beskrivas för olika geologiska förhållanden samt utveckla metoder för förbättrad utvärdering av betongdammars glidstabilitet.

I arbetet ingår fallstudier av befintliga dammar, utvärdering av mätdata och utveckling av nya beräkningsmodeller (analytiska, numeriska och sannolikhetsbaserade), skrivande av vetenskapliga artiklar, gå doktorandkurser, samt undervisning.

Projektet finansieras av Svenskt Vattenkraft Center (SVC) i nära samarbete med vattenkraftindustrin. Doktoranden har sin arbetsplats på KTH:s campus och handleds av https://www.kth.se/profile/frejoha/ och Marie Westberg Wilde (expert inom dammteknik på teknikkonsultbolaget AFRY).

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver ovanstående  finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Den sökande ska ha studerat geoteknik och/eller bergmekanik eller andra byggvetenskapliga ämnen till en omfattning om minst 60 hp på avancerad nivå, t.ex. som del av examen i samhällsbyggnad eller liknande. Erfarenhet av arbete som praktiserande geotekniker eller bergmekaniker är meriterande, särskilt inom dammbyggnadsteknik. Även kunskaper i statistik och risk- och säkerhetsanalys är meriterande. Den sökande ska behärska det engelska språket i både tal och skrift samt ha goda akademiska betyg.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.

Målexamen: Licentiatexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. När målexamen är licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år. Forskningsprojektet och anställningserbjudandet kan under utbildningens gång komma att förlängas till en doktorsexamen, motsvarande ytterligare två års utbildning på heltid. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) därutöver utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll


- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175">https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-01-01 el enl ök Visstidsanställning