arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (licentiat) i informationssystem vid IEI

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

Vi söker nu 1-2 doktorander inom informationssystem
 
Dina arbetsuppgifter
Anställningen som doktorand vid avdelningen för informationssystem och digitalisering är inom den forskning som bedrivs med fokusering på olika former av digitalisering inom såväl offentlig som privat sektor. Av särskilt intresse för denna anställning är forskning inom området smarta samhällen (med fokus på digitalisering av infrastrukturer och tjänster). Som doktorand kommer du delta i den undervisnings- och forskningsverksamhet som bedrivs vid avdelningen.
 
Din arbetsplats
Vid avdelningen arbetar vi med relevant och rigorös forskning, undervisning och samverkan inom digitaliseringsområdet. Utifrån vår profil vill vi bidra till förståelse av digitalisering i sammanhang.
 
Den sökande skall vara beredd att arbeta i en kreativ och föränderlig miljö och att aktivt och på plats engagera sig i avdelningens utveckling och i samverkan med det omgivande samhället.
 
Dina kvalifikationer
Ett krav för denna anställning är att du har en masterexamen inom ett område som fokuserar på digitala system i sammanhang. Särskilt meriterande är om detta är en examen med flervetenskapliga och framförallt kvalitativa, tolkande, inslag (exempelvis informatik, informationssystem, data- och systemvetenskap, företagsekonomi, sociologi, statsvetenskap, kognitionsvetenskap, geoinformatik, samhällsplanering, eller kombinationen ekonomi, miljö och management).
 
Meriterande för anställningen är dokumenterad skicklighet från praktiskt arbete med bäring på digitalisering i olika sektorer samt om du har bedrivit undervisning inom informatikområdet eller motsvarande ämnen. Vidare är det meriterande om du kan uppvisa skicklighet i att kunna tillämpa olika teorier och perspektiv (exempelvis sociotekniska eller sociomateriella) för att förstå och analysera digitalisering i olika sammanhang. Meriterande är också skicklighet i att, gärna i samarbete med andra, ha bedrivit forskning och/eller utrednings- eller analysarbete med kvalitativ, tolkande ansats (exempelvis uppsatsarbete). Dokumenterad skicklighet i kvalitativa, tolkande ansatser och metoder i termer av intervjuer och observationer där stora mängder ostrukturerade data behandlas och analyseras är också meriterande för anställningen.
 
Ett krav för anställningen är dokumenterad skicklighet i att skriftligen och muntligen presentera på svenska eller engelska. Sökande som vid ansökningstillfället inte behärskar svenska eller ett skandinaviskt språk skall vara beredd på att utveckla denna förmåga för att inom två år kunna undervisa och samverka med organisationer i det omgivande samhället.
 
Om anställningen
I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
 
Anställningen gäller i första hand till licentiatexamen. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst fyra år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
 
Tillträde
Preliminärt 2021-10-01.
 
Lön
Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.
 
Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.
 
Ansökan
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 september 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
 
Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat