arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand (lic) i Affärsrätt

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 maj

 • Sök jobbet senast

  23 augusti

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) stärker och utvecklar framtidens industri, näringsliv och samhälle genom ledande forskning, utbildning och nya innovationer. Vår utbildning och forskning spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till teknik och design. Vi är en institution som ser förnyelse, utveckling och innovation som en självklarhet för att stärka ett hållbart samhälle. Samverkan och dialog genomsyrar vår verksamhet och möjliggör för goda och utvecklande relationer med företag och andra organisationer. Det i sin tur bidrar till att våra studenter är högt eftertraktade och att forskningen kan nyttjas för ökad konkurrenskraft och ökad hållbarhet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand/Licentiand i Affärsrätt
med placering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling.

Arbetsuppgifter

För denna anställning består arbetsuppgifterna huvudsakligen av att bedriva forskningsstudier inom rättsvetenskap, särskilt affärsrätt. Studierna ska resultera i en rättsvetenskaplig avhandling som försvaras för avläggande av juris doktorsexamen (240 hp) eller juris licentiatexamen (120 hp). Affärsrättens område utgörs av de delar av rätten där kommersiella aktörer och deras rättsliga relationer till andra rättssubjekt, såsom staten, kommuner, kunder, leverantörer, arbetstagare, finansiärer, konkurrenter och tredje män, utgör föremålet för regleringen. Med kommersiella aktörer förstås rättssubjekt som bedriver näringsverksamhet, oavsett om detta sker i vinstsyfte eller i ett annat syfte. I din ansökan beskriver du ditt forskningsintresse inom det affärsrättsliga området och föreslår inriktning för dina forskarstudier.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och eventuella forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag. Sådant institutionsarbete får, innan doktorand/licentiatexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid och i så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid.

Din arbetsplats

Avdelningen för Affärsrätt har ca 20 anställda och hör till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Inom avdelningen bedrivs utbildning inom det affärsrättsliga fältet med affärsjuridiska kandidat- respektive masterprogram. Därtill ges kurser inom flera andra utbildningsprogram samt fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå. Avdelningen bedriver även forskning och forskarutbildning inom det affärsrättsliga området, inte sällan i tvärvetenskapliga projekt. Som doktorand ingår du i denna intressanta forskningsgemenskap. Mer information om avdelningen finns här https://liu.se/organisation/liu/iei/aratt

Kvalifikationer

Du har avlagt magisterexamen i juridik/affärsrätt eller har motsvarande kompetens.

Ansökan ska inkludera CV och dokument som stödjer dina kvalifikationer inklusive examensarbete samt eventuella andra publikationer. Därtill ska ansökan inkludera antingen en tentativ forskningsplan som anger tilltänkt ämne, syfte och frågeställningar, gärna med förslag på metodologiskt angreppsätt och positionering i förhållande till den nationella och internationella forskningsfronten, eller en avsiktsförklaring i vilken du beskriver ditt forskningsintresse, ca 3–8 sidor.

Den sökande ska kunna uttrycka sig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildning. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till två år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till 2,5 år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Under hösten 2022 enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 23 augusti 2022. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt fackligt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat