arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, karakterisering av vävnads-specifika signalvägar

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 juni

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Vi söker en mycket motiverad doktorand för att gå med i vårt team för att undersöka växternas försvar.

Huvudsyftet med detta projekt är att undersöka molekylära mekanismer som styr försvarssvar på mobilnivå i Arabidopsis thaliana-roten. Projektet kommer att omfatta arbete med växtparasitiska nematoder i kombination med toppmoderna metoder, t.ex. laserablation, elektrofysiologi, olika mikroskopitekniker, molekylär och cellbiologi.

Karakterisering av vävnads-specifika signalvägar för molekyler som kontrollerar växternas försvar.
Innehållsbeskrivning:
Doktoranden kommer att arbeta i gruppen Peter Marhavy. Sveriges lantbruksuniversitet / Umeå Plant Science Center (UPSC) är ett spetskompetens inom experimentell växtbiologi, beläget i norra Sverige. UPSC har utmärkta laboratorier i världsklass och tillhörande faciliteter för genomik, proteomik, metabolomik, mikroskopi, växttillväxt och genetisk manipulation.

Kvalifikationer:

För att bli antagen till studier på avancerad nivå krävs att den sökande har genomgått en avancerad nivå examensnivå eller genomförda kurskrav på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng poäng är på avancerad nivå, eller har en motsvarande utbildning från utlandet eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla behörighetskraven måste den framgångsrika kandidaten också ha fullgjort 90 hp högskolepoäng med relevans för biologi.

Kandidaten bör ha ett stort intresse för växtmolekylärbiologi, cellbiologi och / eller växtparasitologi. Den sökande ska känna till olika molekylärbiologiska och mikroskopitekniker. erfarenhet av att arbeta med Arabidopsis thaliana, samt god kunskap om växtutveckling och / eller växtspatogeninteraktion är önskvärd. Kandidaten ska ha goda kunskaper i engelska. Den framgångsrika kandidaten förväntas ha goda sociala färdigheter och förmåga att göra forskning självständigt såväl som i ett team.

Detta är en förkortad annons, den fullständiga annonsen finns på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster

Lediga anställningar vid SLU

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

Anställning som doktorand 4 års utbildning

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-06-20.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat