arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom veterinärmedicinsk vetenskap med inriktning grismedicin

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:

Lågt ”smittryck” –en förutsättning för friska grisar och låg antibiotikaförbrukning

I modern, storskalig grisproduktion är en god hygien med ett lågt ”smittryck” av stor betydelse för att undvika sjukdomsutbrott och främja och bibehålla en god biosäkerhet. Tillämpning av rutiner som ”all in-all out” med tömning, noggrann tvätt och desinfektion av djurstallarna är nödvändiga för att hålla ett lågt ”smittryck”, men i dagsläget bedömer vi resultatet genom att titta i stallarna och se om det ser rent ut, vilket i själva verket inte räcker så långt för att kunna bedöma effekten av olika, ofta ganska arbetskrävande, åtgärder.  

Projektets syfte är att anpassa och utvärdera en metod för att mäta "smittrycket" i en grisbox på ett standardiserat sätt och därefter utvärdera hur olika golvstrukturer, rengörings- och desinfektionsprotokoll påverkar den s.k. residualsmittan.

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper har sedan länge bedrivit forskning på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med de olika disciplinerna inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett brett internationellt kontaktnät. Detta projekt kommer att göras i samarbete med Inst. för Biomedicin och Veterinär folkhälsovetenskap, och med Gård & Djurhälsan.

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en doktorandtjänst. Doktorandprogrammet inkluderar fyra års heltidsstudier och skall leda till doktorsexamen (PhD). Projektet kommer att fokusera på disciplinerna klinisk vetenskap och bakteriologi.

Kvalifikationer:

Den sökande skall vara legitimerad veterinär. Sökande bör inneha körkort med behörighet B. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm är viktigt, liksom förmåga att ta egna initiativ, arbeta självständigt och i samarbete med andra. Projektet kommer att starta under hösten 2022. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju där stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering: 
Uppsala

Försörjningsform:

Anställning som doktorand i fyra år. Huvudhandledare för projektet kommer att vara professor Magdalena Jacobson.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2022-05-31.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat