arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Tunnfilmsfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand inom Tunnfilmsfysik 
med placering vid enheten för nanomaterialvetenskap

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara inskriven i den svenska nationella forskarskolan för neutronspridning, SwedNESS och kommer att forska om ny teknik för neutronoptik. Doktorandarbetet går ut på att utforska konstgjorda supergitter och multilager av metalldiborider som nya material för neutronspeglar. Projektet innebär utveckling av en magnetronsputtringsprocess för tillväxt av nano-lagrade epitaxiella supergitter med en hög grad av strukturell såväl som kemisk ordning. I arbetsuppgifterna ingår egenskapsanalyser av supergittren vid internationella forskningsinfrastrukturer för såväl neutron- som synkrotrontronstrålning samt med metoderna TEM, SEM, XPS, RBS, ERDA, och Nanoindentation. Arbetet som doktorand innebär att självständigt, under kvalificerad handledning och i samarbete med övriga forskare på avdelningen, utveckla sitt forskningsprojekt. Doktoranden kommer att arbeta i samarbete med andra doktorandprojekt om neutroner.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

SwedNESS: Projektet är en del av SwedNESS, den nationella doktorandskolan for neutronspridning. Doktorandskolans mål är att styrka sveriges långsiktiga kompetens inom neutronspridning genom riktad kurser och ett starkt nätverk. För mer information: http://swedness.se

Behörighet

De sökandes förväntade kvalifikationer är en masterutbildning (Master of Science) eller motsvarande i t.ex. fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller materialfysik. Du ska ha dokumenterade intressen och färdigheter i materialfysik, tunnfilmsfysik, optik, neutronoptik samt ovannämnda arbetsuppgifter.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse dock senast 1 februari 2021.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 december 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat