arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Tunnfilmsfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Doktorand inom ämnet “Total magnetisk karakterisering av lågdimensionella material med metoden Transfer Matrix Neutron Polarimetry”
med placering vid avdelningen för Tunnfilmsfysik och enheten Materialoptik vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM).

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att vara inskriven i den svenska nationella forskarskolan för neutronspridning, SwedNESS och kommer att utföra forskning om ny teknik för spridning av polariserade neutroner. Doktorandarbetet innefattar teoretisk modellering och utveckling av en så kallad överföringsmatrismetod för neutronspridning. Denna metod kommer sedan att implementeras och användas för magnetisk karakterisering av lågdimensionella material. Det mesta av arbetet kommer att göras vid Linköpings universitet, inklusive modellering och simulering, materialsyntes och optisk/strukturell karaktärisering. Neutronspridningsexperimenten såväl som en stor del av SwedNESS specifika kurser kommer att genomföras utomlands på olika neutronforskningsanläggningar. Doktoranden kommer att arbeta i samarbete med andra doktorandprojekt om neutroner.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

SwedNESS: Projektet är en del av SwedNESS, den nationella doktorandskolan for neutronspridning. Doktorandskolans mål är att styrka Sveriges långsiktiga kompetens inom neutronspridning genom riktade kurser och ett starkt nätverk. För mer information: http://swedness.se

Behörighet

De sökandes förväntade kvalifikationer är en masterutbildning (Master of Science) eller motsvarande i t.ex. fysik, teknisk fysik, materialvetenskap eller materialfysik. Dokumenterade intressen och färdigheter i materialfysik, tunnfilmsfysik, optik, neutronoptik samt ovannämnda arbetsuppgifter kommer att vara en fördel i beaktandet av ansökan.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Enligt överenskommelse dock senast 1 februari.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 december 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat