arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom tillämpad fysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 maj

 • Sök jobbet senast

  29 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand inom tillämpad fysik med inriktning mot bioelektronik/biomedicinsk forskning 

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. 

Forskningen kommer främst att fokusera på att utveckla neurala gränssnittsanordningar baserade på trådlös elektronik med hjälp av djupt rött/infrarött ljus. Forskning kommer att utföras i ett renrumslaboratorium. Doktoranden kommer att arbeta i ett nära samarbete med forskare som utför in vitro validering och in vivo experiment och förväntas resa internationellt för att hjälpa till i några av dessa studier. Beroende på intresse och preferenser kan doktorandprojektet fokuseras mer mot enhetens tekniska sida eller djurens elektrofysiologiska sida. Kandidaten förväntas arbeta tillsammans med ett mångfacetterat team på ett synergistiskt sätt och ta ledarskap för sina egna vetenskapliga projekt men samtidigt bidra till stora långsiktiga samarbetsprojekt.

Behörighet

Anställning som doktorand är villkorad antagning till forskarutbildning i Tillämpad Fysik.  

För att kvalificera sig för anställningen behöver den sökande ha en masterexamen eller motsvarande inom materialvetenskap, biomedicinsk teknik, biofysik eller liknande discipliner. De med grader inom relaterade ämnen men dokumenterad erfarenhet av biologi eller enhetsfysik kommer också att beaktas. Kandidaterna behöver ha visat vetenskaplig kompetens genom att ha deltagit i vetenskapliga forskningsprojekt under grundutbildningen och masterprogramperioden. Observera: Kandidaten behöver inte ha en masterexamen vid ansökningstillfället, men kandidatexamen måste vara avslutad när doktorandstart påbörjas. Kandidater med dokumenterad forskningserfarenhet inom bioelektronikapparater och biofysik föredras. Att kunna skriva och tala engelska är ett krav.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt. 

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=13906&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat