arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Teknologi, licentiat 2 år

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  2 augusti

Om jobbet

Institutionen för Skogens Biomaterial och Teknologi (SBT) ingår i fakulteten för skogsvetenskap, har cirka 50 anställda och är baserad i både Umeå och Uppsala. Institutionen utför högkvalitativ forskning och grund- och forskarutbildning på hög internationell nivå och samarbetar med samhälle och industri för att utveckla en biobaserad ekonomi där skogens biomaterial är en viktig resurs. Huvudfokus i Umeå ligger på värdekedjor i den biobaserade industrin där olika komponenter av skogens biomaterial samlas in, karaktäriseras, separeras, modifieras/förädlas, används och återanvändas kostnadseffektivt för olika ändamål medan skogsekosystemtjänster hanteras hållbart. I Uppsala ligger fokus på trävetenskap och teknik med forskning och utbildning på trämaterial från nano till makronivå och med ackrediterad testning av träprodukter och behandlingar för marknaden.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att huvudsakligen bedriva forskning inom ramen för samarbetsprojekt mellan Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projekten handlar om resurs- och miljömässigt hållbara värdekedjor (råvaruförsörjningskedjor) där skogliga råvaror förädlas till högvärdiga produkter (kemikalier, biodrivmedel mm.). Värdekedjorna analyseras ur ett brett systemperspektiv. Projekten innefattar arbete med livscykelanalyser och andra systemanalysverktyg. Du kommer att ta del av den senaste utvecklingen när det gäller metodiken inom livscykelanalys och vara med och utveckla metodiken när det gäller tillämpning på produkter från skogliga råvaror. Du kommer att samarbeta och ingå i olika forskningsprojektgrupper i Sverige och Europa.

Licentiaten kommer att ingå i skogsfakultetens forskarskola samt till Bio4Energy. Detta innebär att du redan från start kommer att ingå i ett världsomspännande kontaktnät inom området och delta i internationella aktiviteter. Tjänsten är placerad i Umeå vid institutionen för skogens biomaterial och teknologi (www.slu.se/sbt ). I dagsläget har institutionen 13 aktiva doktorander. Forskarutbildningen bedrivs inom ämnena skogshushållning och teknologi, och institutionen ansvarar även för en omfattande del av grundutbildningen inom jägmästarprogrammet.

Forskarutbildningen består dels av kurser, självständig forskning och kommunikation av forskningsresultat. Det finns goda möjligheter att förlänga anställningen 2 år för gå vidare till en doktorsgrad.

Kvalifikationer:

Vi tror att du har en grundutbildning där kunskaper i livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys har ingått, gärna med inriktning mot råvaruförsörjning eller planering. Du har även erfarenhet av att använda LCA-mjukvaror, t.ex. GaBi eller SimaPro. Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering liksom internationella erfarenheter är meriterande. Anställningen kräver goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Den som anställs ska vara starkt motiverad för att arbeta med forskningsfrågor inom projektet samt förväntas arbeta självständigt och på handledares och egna initiativ föra projekten framåt samt fungera väl inom forskargruppen. Personliga egenskaper kommer att spela en betydande roll i rekryteringsprocessen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Gymnasiebetyg vad gäller kunskaper i engelska som motsvarar En B/6 är ett grundläggande krav.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

 

Tidsbegränsad anställning 2 år med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

 

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-08-02.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat