arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom språk och kultur vid Linköpings universitet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  30 augusti

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand inom språk och kultur med interaktionsanalytisk inriktning

Arbetsuppgifter

I denna anställning är din främsta arbetsuppgift är att bedriva forskning i WASP–HS-doktorandprojektet ”Autonomous cars as social agents”. Självkörande bilar är idag såväl ett av de mest lovande som de mest utmanande tillämpningsområdena för artificiell intelligens. Du får tillfälle att arbeta med professor Mathias Broth och professor Barry Brown, två ledande forskare inom fälten interaktionsanalys och människa–dator-interaktion. Ditt doktorandprojekt kommer att fokusera på att fördjupa förståelsen av interaktionen mellan experimentella självkörande bilar och andra trafikanter, ur ett sociologiskt och interaktionellt perspektiv. Du kommer att arbeta med videoanalys av samspelet mellan fordon och andra trafikanter, och därmed generera kunskap som är värdefull vid design av framtida autonoma fordon, men också för att förstå hur vi bäst bör reglera och kontrollera användning av dessa i trafiken. I planeringen ingår även att du kommer att samarbeta med designers och forskare som bygger experimentella självkörande bilar. Projektet är tydligt förankrat i etnometodologisk multimodal interaktionsanalys, vilket är ett perspektiv som bygger på noggranna analyser av detaljer i realtidsinteraktion. Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Denna doktorandanställning är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS), vilket är ett forskningsprogram som syftar till att generera excellent forskning och utveckla vår kunskap om vilka konsekvenser och utmaningar artificiell intelligens och autonoma system innebär för mänskligheten och samhället. För mer information om forskningen och andra aktiviteter inom WASP-HS, besök http://wasp-hs.org/.

Anställningen är knuten till forskningsmiljön Språk och kultur, en mötesplats för språk- och litteraturvetenskaplig forskning, som förenas av intresset för samspelet mellan språk och kultur i vardagliga, litterära, mediala, konstnärliga och professionella kontexter (läs mer: https://liu.se/forskning/forskningsmiljon-sprak-och-kultur). 

Behörighet och bedömningsgrunder

Du har avlagt examen på avancerad nivå eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Av dina sammanlagda högskolepoäng avser 120 högskolepoäng något ämne av central betydelse för forskningsmiljön Språk och kultur.

För denna anställning letar vi efter dig som har en bakgrund i antingen sociologi, språkvetenskap eller människa–datorinteraktion, gärna med erfarenhet av att studera människa–maskin-interaktion. Vi letar särskilt efter dig som är intresserad av människa–robot-interaktion, autonoma fordon, hur teknik påverkar samhället och kritiska perspektiv på teknikutveckling. Som sökande ska du kunna visa att du förstår forskningsprocessen och att du besitter den eftersökta kompetensen. Du ska även visa prov på tidigare vetenskapliga arbeten. En god kännedom om samtalsanalys (conversation analysis) och etnometodologi är särskilt fördelaktigt. Vidare bör du behärska engelska samt gärna även andra språk väl.
De sökande kommer att bedömas utifrån sin förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom ramen för de redan nämnda forskningsprojekten. Följande aspekter kommer att beaktas vid urvalet: ämnesmässig och metodmässig överensstämmelse med forskningsprojekten; studieresultat som visar kreativitet, personlig mognad, förmåga till självständigt omdöme och kritisk analys; samt speciella kunskaper och erfarenheter hos den sökande, till exempel yrkesverksamhet, som kan vara av betydelse för att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander vid Institutionen för kultur och samhälle är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=16298&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat