arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom skogspolitik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 mars

 • Sök jobbet senast

  5 maj

Om jobbet

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom skogsvetenskap och är t.ex. rankat #1av/i  CWUR. Vi är en tvärvetenskaplig institution som forskar och undervisar i flera ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och  vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar ekologi, patologi, planering, policy och skogsskötsel. Vi samarbetar med olika kategorier av  avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

 

Instrumentering av den svenska skogspolitiken

 

Innehållsbeskrivning:

Den svenska skogspolitiken  står i centrum för detta projekt. Skogspolitiken i Sverige har i årtionden präglats av mjuk instrumentering, främst baserad på rådgivningstjänster och med begränsad användning av reglerande och ekonomiska styrmedel. Denna inriktning förstärktes i och med  liberaliseringen i 1993 års skogsvårdslag, under den vägledande principen om "frihet under ansvar". Samtidigt såg man tydliga trender av minskande resurser för skogsrådgivningstjänster vid Skogsstyrelsen, digitalisering av skogliga planering och rådgivningen; och en intensifierad debatt om balansen mellan virkesproduktion och miljövärden. Det finns en framträdande diskrepans mellan en försvagad politisk instrumentering och de ambitiösa målen för ett mer varierat och klimatanpassat skogsbruk, vilket väcker ett antal intressanta forskningsfrågor.

 

Studien antar ett sociologiskt perspektiv och betonar att politiska styrmedel utgör värdebärande politiska resultat som representerar de underliggande målen och maktstrukturerna. Studien kommer således inte begränsas till framtagandet av ”optimerad” samling av verktyg utan snarare genomföra en detaljerad granskning av policyinstrument inklusive de underliggande politiska processerna och  beslutsrutiner hos berörda aktörer. Studien kommer att omfatta genomgripande dokumentationsanalyser, kvalitativa intervjuer och en kvantitativ skogsägareundersökning.

Kvalifikationer:

Kandidaten skall ha en högskoleutbildning (avancerad nivå) inom skogsvetenskap, statsvetenskap, sociologi eller relaterade discipliner. Kunskaper i svenska språket är en viktig merit. Erfarenhet av vetenskapligt eller praktiskt arbete över ämnesmässiga gränser utgör en ytterligare merit. Föredragna personliga egenskaper inkluderar interpersonella färdigheter och förmågan att arbeta självständigt.

 

Ansökan måste innehålla: En sammanfattning av förväntningar på tjänsten och beskrivning av det egna intresset i skogsskötselämnet (max 1 A4-sida), CV samt kontaktinformation till två referenspersoner.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning)

Tillträde:

2021-06-15 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-05-05.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat