arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Signalbehandling

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  3 juli

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med utbildning i många akademiska ämnen. Institutionen för system- och rymdteknik rymmer nio forskningsämnen, däribland ämnet Signalbehandling. Aktuell forskning i Signalbehandling sker inom områdena mätteknik och flexibel trådlös kommunikation, båda i nära samarbete med industrin. För att förstärka vår forskning inom området flexibel trådlös kommunikation söker vi nu en doktorand.

Bakgrund

Inom ämnet Signalbehandling inriktas forskningen mot nästa generationens mobilnät. Vi utvecklar speciellt koncept och algoritmer där mobiltäckning, yttäckning och tillgänglighet kommer till uttryck i hantering av antenner, reläer, spektrum, radiointerferens, energi. Vi utvecklar nya nästa generations teknologier för radioaccess, som svarar mot relevanta krav på mobiltäckning, samt på nya krav som blir aktuella när maskiner och autonoma fordon kommer att kopplas upp i stor skala.

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Projektbeskrivning

Arbetet kommer att drivas inom och finansieras av Arctic 5G Test Network som är ett samverkansprojekt inom Interreg Nord-programmet som universitetet kommer att starta tillsammans med universitetet i Uleåborg, Finland. Projektets vetenskapliga perspektiv är mot lokalisering av radioterminaler inom Sakernas Internet (IoT) med hjälp av nya maskininlärningsalgoritmer, som ofta betecknas som artificiell intelligens. Arbetet inriktas på mobilnät, på 5G och framtida generationer. Fokus ligger på förståelse för möjligheterna som stora antennmatriser erbjuder för lokalisering av små, billiga, enregieffektiva, mobila enheter (givare, don, etc.), samt på utvecklingen av nya lokaliseringsalgoritmer. Projektets mål innefattar test-, utvärderings- och demo-aktiviteter av de nya algoritmerna i en nyutvecklad testmiljö. Tillämpningar och användningsfall kommer diskuteras med företagen som är involverade i forsknings- och innovationsprojektet Arctic 5G test Network. Projektet kommer att bedrivas vid Luleå tekniska universitet i Luleå.

Arbetsuppgifter

Vi söker en ambitiös och kreativ kollega som vill bidra till ledande forskning inom signalbehandling, inriktad mot det ovan beskrivna profilområdet. Doktorandtjänsten erbjuder omfattande möjligheter för samarbete med industrin, deltagande i akademiska konferenser och erfarenhet av vetenskaplig publicering. Forskningen förväntas ske i samarbete med relevanta parter utanför universitetet.

En doktorands huvudsakliga ansvar är att ägna sig åt doktorandstudierna med målet att framgångsrikt försvara en doktorsavhandling. Anställningen kan även innehålla institutionstjänstgöring (vanligtvis undervisning) med upp till 20% av en heltidsanställning,

Kvalifikationer

Du uppfyller kraven i högskoleförordning 7 kap 41 § samt har M.Sc./Civ.ing eller motsvarande examen med inriktning mot signalbehandling, trådlös kommunikation, matematik eller närliggande område. Du har ett starkt intresse och även gärna erfarenhet i det ovanbeskrivna områdets forskningsprofil, och har lätt att kommunicera och samarbeta i grupp. Du kanske även har ämneskunskaper och meriter i signalbehandling och radiokommunikation, och goda matematiska färdigheter. Se även Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet.

Information

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Prof Jaap van de Beek, +46 (0) 920493383, jaap.vandebeek@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, +46(0) 920-49 18 09, christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, +46(0) 920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan

Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska. Till ansökan bifogas examensarbete och eventuella övriga vetenskapliga arbeten som den sökande vill åberopa till stöd för sin ansökan

Sista ansökningsdag: 3 juli 2019 

Referensnummer: 2321-2019