arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Perovskite laserdioder

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Vi söker nu en doktorand inom Perovskite laserdioder.

Dina arbetsuppgifter

Projektet, finansierat av ERC Consolidator Grant, är att utveckla en ny generation laserdioder baserade på metallhalogenidperovskiter.

Halvledare baserade på organometalliska halid-perovskiter har med stor framgång introducerats i solceller där de har uppnått verkningsgrader på över 25%. De uppvisar vidare en enorm potential för design av nya funktionella material och komponenter med nya egenskaper. De uppvisar t.ex. kraftig elektroluminisens och varierbar färg vilket gör dem till lovande kandidater för effektiva laserdioder.

Du är tänkt att arbeta med en av följande uppgifter: 1, utveckla perovskite lysdioder som kan arbeta under höga strömtätheter (mot lasrande åtgärder); 2, designa och utveckla aktivitet för lasrande åtgärder; 3, förstå enhetens fysik och/eller fotofysik för perovskitlaserdioder.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Gruppen ledd utav Dr. Feng Gao fokuserar på energimaterial producerade från lösning, i huvudsak halvledande perovskiter och organiska halvedare. Gruppen tillhör avdelningen Elektroniska och fotoniska material, där vi utvecklar fotoniska och elektroniska material för energiomvandling och lagring.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå fysik, kemi, materialvetenskap eller ett relaterat ämne genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå fysik, kemi, material eller ett relaterat ämne eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Det är en fördel att ha tidigare experimentell erfarenhet av vad som beskrivs under arbetsuppgifter ovan, speciellt relaterat till materialutveckling, och/eller fysik. Du bör vara mycket motiverad och ha utmärkta färdigheter i att samarbeta som en del av ett team. Du förväntas öppet dela information om sin forskning med andra gruppmedlemmar och bidra till vetenskapliga diskussioner om deras och andra gruppmedlemmars arbete.

Genomföra den forskning som beskrivs i projektbeskrivningen av arbetet och som är efterfrågad av handledaren. Hantera egen akademisk forskning och administrativ verksamhet. Detta inbegriper småskalig projektledning för att samordna flera aspekter av arbetet för att hålla deadlines. Fungera som en källa till information och rådgivning till andra medlemmar i gruppen gällande vetenskapliga protokoll och experimentella tekniker. Vid förfrågan från din handledare, ta ansvar för specifik utrustning och laboratorieinfrastruktur, inklusive underhåll av utrustning, för att möjliggöra ett smidigt och väl fungerande laboratorium.

Vänligen inkludera i ditt personliga brev en avsiktsförklaring som anger:

1. Varför du vill doktorera
2. Varför du är intresserad av denna position och
3. Varför du tror att du är kvalificerad för denna position.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön och förmåner

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 januari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat