arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Nya skogsbaserade material med hög ledningsförmåga

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som 

Doktorand i Tillämpad Fysik med inriktningen att utveckla nya skogsbaserade material med hög ledningsförmåga vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping. Doktorandtjänsten är associerad till Wallenberg Wood Science Center (WWSC) som är ett gemensamt forskningscenter med forskningsgrupper från KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings Universitet, med basfinansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Arbetsuppgifter


Ditt doktorandprojekt kommer fokusera på utveckling av nya organiskt ledande material med tillämpning inom många forskningsområden där jon- och elektrontransport krävs (t.ex. elektrokemiska transistorer, superkondensatorer, sensorer, vattenrening eller elektrokatalys). Målsättningen är att undersöka hur ledande polymerer interagerar med skogsbaserade material, som cellulosa, för att bilda hierarkiska nanostrukturerade aerogeler. Du kommer att utveckla protokoll för finjustering av de strukturella, mekaniska och elektriska egenskaperna hos ledande cellulosabaserade tunnfilmer och aerogeler. Du kommer att arbeta med appliceringstekniker för lösningar och utveckla en djup förståelse för samspelet mellan strukturförändringar och materialegenskaper under bearbetningsprocessen. Du kommer att undersöka ljusabsorptionen, elektriska och termiska transportegenskaperna hos de nya utvecklade cellulosabaserade materialen och slutligen tillverka funktionella enheter som använder dessa material.

Forskningen kommer att genomföras inom gruppen för Organisk Nanoelektronik. Huvuddelen av din arbetstid ägnas åt forskning inom bearbetning och karakterisering av organiskt ledande material på nanoskala samt optiska och elektriska mätningar.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. En framgångsrik kandidat har en civil- eller masterexamen i materialvetenskap, kemi, fysik, fysikalisk kemi, materialvetenskap eller likvärdigt med fokus på materialvetenskap och bearbetning. Tidigare erfarenhet inom organisk elektronik är fördelaktigt och praktisk erfarenhet av bearbetning av polymerer i lösningar är önskvärt. Tidigare erfarenhet från materialkarakteriseringsverktyg såsom termiska analyser (TGA,DSC), röntgendiffraktion (X-ray diffraction), optiska mikroskop, AFM,SEM,FTIR och även elektriska och/eller termiska mätningar av ledningsförmåga är en merit. Eftersom arbetet kommer utföras i en tvärvetenskaplig miljö, förväntas doktoranden att ha utmärkt samarbetsförmåga. En mycket god förmåga att kommunicera vetenskapliga resultat på engelska, både muntligt och skriftligt är ett krav.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom ITN är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

För mer information om anställningen:

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=9819&rmlang=SE

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Simone Fabiano, Universitetslektor

011-36 36 33

simone.fabiano@liu.se


Annelie Westerberg, HR-partner

annelie.westerberg@liu.se