arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Neurovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Vår forskning är inriktad på att definiera och förstå biologiska processer bakom Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Vi arbetar med kohorter bestående av både patienter och kognitivt friska volontärer, vilka genomgår omfattande tester med hjärnavbildning, mätningar av biomarkörer och neuropsykologisk testning, samt med djur- och cellbiologiska experiment. Mer information finns här. Forskargruppen leds av professor Oskar Hansson. Anställningen är placerad vid BMC i Lund.

Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i vår relation till varandra. Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.

Projektbeskrivning

Vid Alzheimers sjukdom, kan de underliggande amyloid-β (Aβ) och tau patologierna i hjärnan och den efterföljande neurodegenerationen detekteras och övervakas på ett tillförlitligt sätt med hjälp av cerebrospinalvätska, plasma och bildbaserade biomarkörer. Forskningsfältet utvecklas snabbt vilket resulterat i en tydlig ökning av relevant och mångsidig data. Samtidigt utvecklas ständigt nya tekniska verktyg, statistiska metoder och maskininlärningsmodeller som med stor framgång appliceras på stora mängder data inom flera fält. Syftet med projektet är att applicera sådana metoder på existerande data insamlad från patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Målet är att uppnå större förståelse för existerande data samt utveckla modeller anpassade till denna typ av data. Data-drivna och matematiska analysmetoder kommer användas för att besvara relevanta frågeställningar inom Alzheimerforskning. Forskningen kommer främst utföras i Python och R.

Doktoranden kommer att bedriva forskning under ledning av professor Oskar Hansson, doktor Niklas Mattsson-Carlgren, doktor Jacob Vogel och doktor Ida Arvidsson. 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Doktorandens huvuduppgift är att genomföra sina forskningsstudier vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och obligatoriska kurser. Doktoranden kommer att utföra matematisk modellering, maskininlärning och statistiska analyser på data insamlad från patienter med Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen kommer främst bestå av analyser i Python och R, skrivande av vetenskapliga artiklar, och presentationer av resultat vid nationella och internationella konferenser. Andra uppgifter kan också förekomma. Majoriteten av forskningen genomförs i samarbete med andra medlemmar i gruppen. 

Kvalifikationer


För anställningen krävs:

Civilingenjörsexamen alternativt mastersexamen inom neurovetenskap, medicin, biomedicinsk vetenskap, psykologi eller annat liknande område. Mycket goda programmeringskunskaper i Python/R Goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska. Mycket goda kommunikations-, presentations- och skrivfärdigheter God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt God analys-och initiativförmåga

Meriterande för anställningen är:


Erfarenhet inom dataanalys och matematisk modellering tillämpad på medicinska data Specifikt intresse för demens och åldrande

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Övrigt


Anställningen är tidsbegränsad fyra år enligt HF 5 kap 7§ och avser heltid. Startdatum är 2023-03-01 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev, CV, kontaktuppgifter till två referenser, examensbevis (inklusive betygsutskrift) och andra dokument som du vill ska övervägas (t.ex. rekommendationsbrev). Sökanden som kallas till intervju kan bli ombedda att utföra ett test för att visa grundläggande kompetens.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2023-03-01 Visstidsanställning till