arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom mjukvarutestning för data science och maskininlärning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juli

 • Sök jobbet senast

  15 september

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

En doktorandplats i datavetenskap med inriktning mot mjukvarutestning för data science och maskininlärning är öppen för ansökan till forskargruppen Software Quality and Digital Modernisation (SQuaD) vid Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet.

SQuaD är en nyetablerad forskargrupp och syftar till att utveckla metoder och tekniker för att kontinuerligt bevara, förbättra och förändra kvalitetsattribut i långlivade mjukvarusystem för att möjliggöra underhåll och utveckling av sådana system på ett enklare sätt.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen är kopplad till det nya projektet AIDA, som är ett industriellt samarbetsprojekt finansierat av KK-stiftelsen. AIDA syftar till att utveckla ett ramverk för nästa generationens industriella Internet of Things (I-IoT), där software defined TSN kopplar ihop realtidsberäkningsplattformar och maskininlärning för att stödja nya användningsfall inklusive smart Industri och processkontroll i realtid.

Doktoranden kommer att bidra till att möjliggöra pålitliga datadrivna realtidsindustriella IoT-applikationer genom att bygga en teststrategi som bidrar till pålitligt beslutsfattande. Teststrategin kommer att ta hänsyn till systemets kontinuerliga utveckling och ML-algoritmernas oförutsägbara beteende.

Doktoranden ska utforma och implementera en realtidsteststrategi som utvärderar systemets korrekthet baserat på automatiserade tester och genomför empiriska studier av flera strategier som kan tillämpas för korrekthetsprovning inom verkliga industriella IoT-system. Arbetet kommer också att inkludera implementering av en realtidstest, testgenerering, exekvering och bugrapportering för djupinlärningssystem, med hänsyn till den interna algoritmstrukturen.

Kandidaten bör ha en stark bakgrund och intresse för optimering, maskininlärning och mjukvarutestning. Det krävs att kandidaten har utmärkta programmeringsfärdigheter och kunskaper i engelska (skriftligt och i tal). Doktoranden förväntas arbeta dels självständigt, dels i team, med att entusiastiskt driva den senaste tekniken framåt. En stor del av arbetet kommer att ske i samarbete med andra forskare och ingenjörer och det är därför önskvärt att doktoranden har god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i projekt.

En framgångsrik kandidat kommer att utföra formell analys och experimentell validering av koncept inom ramen för industriella IoT-system för att leverera återanvändbara testverktyg och publicera resultaten i högkvalitativa tidskrifter, konferenser och workshops.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på̊ avancerad nivå̊, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på̊ avancerad nivå̊, eller som på̊ annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som avlagt magisterexamen i datavetenskap, masterexamen i datavetenskap eller avlagt civilingenjörsexamen i datateknik, eller som på̊ annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagningen och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

För att lyckas med forskarstudier på Karlstads universitet måste kandidaten vara målinriktad och ihärdig i sitt arbete. Vid urvalet av de sökande kommer stor vikt att läggas på följande:

- förmåga att självständigt bedriva arbete,

- förmåga att kunna samarbeta med andra, - ha ett professionellt förhållningssätt och - förmåga analysera och arbeta med komplexa frågor.

Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper och lämplighet.

Anställningsvillkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.[MO1] 

Ansökan

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska innehålla:


- Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor lång)
- En meritförteckning (CV) som inkluderar dina relevanta erfarenhet och kunskap och eventuellt en lista över dina publikationer.
- Examensbevis med förteckning över ingående kurser, eller bestyrkt förteckning över genomgångna och avklarade kurser med betyg och datum, översatt till engelska eller svenska om originaldokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kopia av magister- eller masteruppsats, eller motsvarande, om det är aktuellt, kopior av publikationer eller intyg av andra meriter.
- Rekommendationsbrev
- Kontaktinformation för två referenspersoner, av vilka minst en är en tidigare eller nuvarande handledare, eller motsvarande. Vi förbehåller oss rätten att kontakta referenser endast för de topplistade kandidaterna.

Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (inte länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.

Icke-elektroniska dokument kan skickas till:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 Karlstad Sverige

Märk alla dokument som hör till ansökan med referensnummer REK2020/168

Sista ansökningsdag: 15 September 2020

Lön

Månadslön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning