arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom medicinteknisk vetenskap

 • Ort

  Linköping

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 november

 • Sök jobbet senast

  5 januari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat på grund av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för medicinsk teknik (IMT) är ett nationellt centrum för utbildning och forskning inom medicinsk teknik. Vårt arbete baseras på behov inom hälso- och sjukvården och sker i nära samverkan med medicinska kliniker och medicinteknisk industri.

Vi strävar efter att vara en katalysator i framtidens medicintekniska innovationssystem - en tummelplats för internationellt ledande forskare och lärare där ny kunskap skapas och sprids. Genom att integrera biomedicinsk forskning, hälso- och sjukvård samt näringsliv medverkar vi till en globalt ökad livskvalitet.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/imt

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som
Doktorand i medicinteknisk vetenskap 
med placering vid Institutionen för medicinsk teknik

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet handlar om att hitta samband mellan fMRI (funktionell magnetresonansavbildning), dMRI (diffusions MRI) och genetiska data, för att t.ex. förklara varför det finns skillnader i hjärnaktivitet (fMRI), eller konnektivitet (dMRI), mellan friska kontrollpersoner och personer med en viss hjärnsjukdom. I arbetet ska doktoranden utveckla och implementera nya analysmetoder (bildbehandling, statistik), för att analysera öppet tillgängliga dataset (t.ex. Human Connectome Project, UK Biobank), som innehåller hjärnbilder samt genetiska data.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Behörighet

Du förväntas ha en masterexamen, civilingenjörsexamen (eller motsvarande) i t.ex. teknisk biologi, elektroteknik, bioinformatik, medicinsk teknik, kemiteknik eller liknande. För detta projekt bör du specifikt ha goda kunskaper inom genetik, matematik, statistik och programmering (Matlab, C++, Python). Goda kunskaper inom det medicinska området är också meriterande. Arbetet kommer att genomföras inom vår grupp, med externa samarbetspartners och självständigt. Därför är det viktigt att du både har förmåga att samarbeta och att arbeta självständigt. Det är även viktigt att du är lugn, strukturerad och noggrann, är nyfiken och därmed har initiativförmåga att driva projektet framåt.

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Särskild behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 högskolepoäng.

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. 

Tillträde

Snarast, enligt överenskommelse.

Lön

Ingångslön för innehavare av doktorandanställning regleras utifrån en för institutionen lokalt avtalad lönestege.

Fackliga kontaktpersoner

För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 5 Januari. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Anders Eklund, Universitetslektor

+46 13 28 67 14

anders.eklund@liu.se