arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom medicinsk vetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) har en utbildnings- och forskningsverksamhet som spänner över ett brett medicinskt ämnesfält och utmärker sig genom sin tvärvetenskapliga profil. Målet för vår verksamhet är att kunna möta kompetensbehovet och den höga förändringstakten som finns inom hälso- och sjukvården och inom samhället i övrigt. HMV är lokaliserat i Linköping och Norrköping.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/hmvDoktorand inom medicinsk vetenskap

Vi söker nu en doktorand inom medicinsk vetenskap

Dina arbetsuppgifter
Projektet fokuserar på e-hälsa i hemmet för patienter med hjärtsvikt. Antalet patienter med hjärtsjukdom ökar och egenvård är avgörande för att förbättra patienternas livskvalitet och prognos. Det övergripande syftet med projektet är att utvärdera ett nytt hembaserat stödprogram för egenvård med e-Hälsoteknologi, hos patienter med hjärtsvikt i primärvården. E-Hälsoteknologin kommer bland annat innefatta övervakning av lungvätskestatus samt digitalt hembesök.

Vi kommer att testa genomförbarheten av det nya hembaserade stödprogrammet med e-hälsostöd för egenvård, utvärdera effektiviteten av programmet hos patienter med hjärtsvikt, samt utforska hinder och underlättande faktorer för implementeringen av programmet.

I detta forskningsprojekt kommer du som doktorand att vara involverad i hela forskningsprocessen bla genom:
 • Samordning av forskningsinstitutioner (t.ex. vårdcentraler)
 • Rekrytering av studiedeltagare
 • Datainsamling (t.ex. intervjua patienter, anhöriga och sjuksköterskor, enkätundersökningar, datainsamling från patientjournaler)
 • Dataanalys (t.ex. kvantitativ och kvalitativ analys)
 • Rapportera forskningsresultat via konferenser och vetenskapliga artiklar
Projektet ska leda till att skaffa en bred kunskap om både kvalitativ och kvantitativ forskning och teoretisk bredd kring e-Hälsa, egenvård, och kardiologisk omvårdnad.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Du kommer att arbeta på avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) vid institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Linköpings universitet är ett campusuniversitet, dvs vi vill ha hög närvaro på arbetsplatsen av både medarbetare och studenter. Både forskarutbildningskurser och datainsamlingen sker på eller i anslutning till Campus US i Linköping och Campus Norrköping, därför är din fysiska närvaro viktig, vissa av arbetsuppgifterna kan genomföras på distans.

Vi har flera samarbetsprojekt inriktade på egenvård och kroniska sjukdomar och du kan även få vara delaktig i dessa projekt.

Vi har ett strategiskt nätverk med seniora och juniora forskare vid Linköpings universitet där e-Hälsa är ett av fokusområdena. Nätverkets syfte är också att hjälpa yngre forskare att utveckla sin forskningskompetens och sin karriär, samt att utöka sitt nätverk nationellt och internationellt.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå inom omvårdnad eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom omvårdnad, eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Du är legitimerad sjuksköterska. Du är intresserad av e-Hälsa och omvårdnad av patienter med hjärtsjukdomar och/eller äldre patienter. Du ska kunna skriva och tala både svenska och engelska på grundläggande nivå.

Det är också meriterande att ha omvårdnadserfarenhet, gärna via patienter med hjärtsjukdomar och/eller äldre patienter.

Om anställningen

I samband med att du antas till forskarutbildningen handläggs din anställning som doktorand. Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 februari 2023. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkorVi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Lön

Centralt avtalade löner för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat