arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom Materialfysik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm

Vi söker nu en doktorand inom Materialfysik

Dina arbetsuppgifter

Det projekt där vi nu söker en ny doktorand inbegriper grundläggande forskning inom materialfysik, mer specifikt syntes och analys av två- och tredimensionella (3D/2D) material, och testning av dessa för elektrokemisk energilagring och/eller katalys.

Doktoranden kommer syntetisera 3D material främst i form av pulver. Den uppnådda fasen kommer sedan att konverteras till 2D, genom kemisk exfoliering. Material kommer att utvärderas främst med avseende på struktur och sammansättning, genom grundläggande studier som inkluderar XRD, SEM, TEM, XPS. Fokus på projektet ligger dock i testning av materialet för energilagring (batterier eller superkondensatorer) eller energikonvertering (katalys, t.ex. väteutveckling).

Doktoranden kommer att vara en del av ett internationellt team, med nära samarbete mellan teoretiker och experimentalister.

Som doktorand ägnar du dig åt din forskarutbildning och forskningsprojekt där du ingår. I ditt arbete kan även ingå att undervisa eller att delta i andra institutionsuppdrag, upp till 20% av heltid.

Din arbetsplats

Avdelningen för Materialdesign bedriver forskning och forskarutbildning inom området Materialfysik. Avdelningen är uppdelad på tre enheter; Materialteori, Tillämpad elektrokemi, och Tunna filmer och nanolaminerade material. Det är inom den senare enheten som doktoranden kommer att vara aktiv, dock i nära samarbete med övriga enheter.

Dina kvalifikationer

Du har avlagt examen på avancerad nivå i form av magisterexamen, civilingenjörsexamen, eller motsvarande i fysik, kemi, eller materialvetenskap, genom att ha minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Sökande ska ha erfarenhet av materialsyntes och materialanalys, gärna med inriktning mot fysikalisk kemi och nanovetenskap. Särskilt erfarenhet av röntgendiffraktion och elektronmikroskopi är önskvärt.

Flytande (korrekt) engelska i tal och skrift är ett krav.

Då doktorandprojektet är en del av ett större forskningsprojekt, krävs god samarbetsförmåga.

Om anställningen

I samband med tillträde till anställningen kommer du att antas till forskarutbildningen.
Läs mer om respektive fakultets forskarutbildning här.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid. Du anställs till en början på ett år, och därefter förnyas anställningen med högst två år i taget, utifrån uppnådd studieplan. Förlängning av anställning upp till fem år sker utifrån grad av undervisnings- och institutionsuppdrag. Vid särskilda skäl kan ytterligare förlängning ske. 

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege. Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 13 december 2021. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Materialfysik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Doktorandlönen regleras utifrån en lokalt avtalad lönestege.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat